en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 1

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34/15)

Marcin Rulka
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

2017 9 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.144

Abstrakt

Glosowane orzeczenie dotyczy głośnego problemu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na stanowiska opróżniane w okresie przypadającym na zakończenie dotychczasowej kadencji parlamentu i rozpoczęcia nowej jego kadencji. Autor dokonuje krytycznej oceny wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Powiązania

  1. Banaszak B., Opinia prawna (dotycząca ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym), BAS-69/15A, http://www.sejm.gov.pl/. [Google Scholar]
  2. Garlicki L., Komentarz do art. 194, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa 2005. [Google Scholar]
  3. Radziewicz P., Zasady i procedura wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego, http://www.inpris.pl/. [Google Scholar]
  4. Report of the Venice Commission CDL-AD(2010)025, Report on the Role of the Opposition in a Democratic Parliament, 15 November 2010 [Google Scholar]
  5. Banaszak B., Opinia prawna (dotycząca ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym), BAS-69/15A, http://www.sejm.gov.pl/. [Google Scholar]
  6. Garlicki L., Komentarz do art. 194, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa 2005. [Google Scholar]
  7. Radziewicz P., Zasady i procedura wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego, http://www.inpris.pl/. [Google Scholar]
  8. Report of the Venice Commission CDL-AD(2010)025, Report on the Role of the Opposition in a Democratic Parliament, 15 November 2010 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rulka, Marcin (2017). Rulka, M. . (2017). Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34/15). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(1), 119-136. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.144 (Original work published 2017)

MLA style

Rulka, Marcin. Rulka, M. . „Glosa Do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 3 Grudnia 2015 R. (Sygn. Akt K 34/15)”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 1, 2017, ss. 119-136.

Chicago style

Rulka, Marcin. Rulka, Marcin . „Glosa Do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 3 Grudnia 2015 R. (Sygn. Akt K 34/15)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 1 (2017): 119-136. doi:10.7206/kp.2080-1084.144.