en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 9/2023 
Volume 15 
Issue 3

Publicznoprawne instrumenty kontroli wykonywania obowiązków przez doktoranta

Iwona Szymczak
Uniwersytet Szczeciński

9/2023 15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.618

Abstract

Tematem tego artykułu są publicznoprawne instrumenty kontroli wykonywania obowiązków przez doktoranta studiującego w szkole doktorskiej. W opracowaniu przestawiono złożony status doktoranta, na który składają się zarówno obowiązki publicznoprawne, jak i cywilnoprawne (wynikające z indywidualnego planu badawczego) oraz zarysowano model należytej staranności w nauce (obowiązujący też doktoranta). Okazuje się, że w pierwszym okresie studiów doktoranckich istotny wpływ na rozwój naukowy doktoranta ma jego bezpośrednie uczestnictwo w zaję-ciach. Niestety, w praktyce okazuje się, że instrumenty prawne, które posiada szkoła doktorska w zakresie kontroli tego obowiązku są nieefektywne, gdyż nie ma możliwości weryfikacji autentyczności zwolnień lekarskich. W ostatniej części przedstawiono więc publicznoprawne sankcje ze wskazaniem, jakie zmiany należałoby wprowadzić w obowiązujących przepisach, aby zapobiec nadużyciom w pobieraniu stypendium przez osoby, które tylko pozorują działania naukowe. Te zmiany nie spowodują dodatkowych kosztów w finansach publicznych, lecz tylko uszczelnią ten system.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Szymczak, Iwona (2023). Publicznoprawne instrumenty kontroli wykonywania obowiązków przez doktoranta. (2023). Publicznoprawne instrumenty kontroli wykonywania obowiązków przez doktoranta. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3), 31–45. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.618 (Original work published 9/2023AD)

MLA style

Szymczak, Iwona. “Publicznoprawne Instrumenty Kontroli Wykonywania Obowiązków Przez Doktoranta”. 9/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 3, 2023, pp. 31–45.

Chicago style

Szymczak, Iwona. “Publicznoprawne Instrumenty Kontroli Wykonywania Obowiązków Przez Doktoranta”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 3 (2023): 31–45. doi:10.7206/kp.2080-1084.618.