en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 2

Kryteria kontroli projektów innowacyjnych w aktualnej działalności Najwyższej Izby Kontroli

Mateusz Zawistowski
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.313

References

 1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 2. Garlicki L., Narodziny i kształtowanie się kontroli w niepodległej Polsce, „Kontrola Państwowa” 1999, 44(2). [Google Scholar]
 3. Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Komentarz T. III, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Jaworska-Gromczyńska W., Konstytucyjne kryteria ocen Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1998, 43(5). [Google Scholar]
 5. Kukuła A., EUROSAI – Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2008, 53(2). [Google Scholar]
 6. Miodek J., Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, 47(4). [Google Scholar]
 7. Niezgódka-Medek M., Nowelizacja ustawy o NIK z 2010 r., „Kontrola Państwowa” 2013, 58(3). [Google Scholar]
 8. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 9. Sarnecki P., Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle Konstytucji, „Kontrola Państwowa” 2002, 47(2). [Google Scholar]
 10. Sierpowska I., Funkcje kontroli: studium prawnoporównawcze, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 11. Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki ISSAI 3000, dostępne pod adresem: https://bip.nik.gov.pl/plik/id,2047.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 12. Standardy ISSAI 100; ISSAI 200; ISSAI 300; ISSAI 400; dostępne pod adresem: https://bip.nik.gov.pl/plik/id,10934.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 13. Szymanek J., O kontroli państwowej – teoretycznie, „Kontrola Państwowa” 2006, 51(5). [Google Scholar]
 14. http://www.intosai.org/en/about-us.html (dostęp: 7.06.2018). [Google Scholar]
 15. https://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ (dostęp: 7.06.2018). [Google Scholar]
 16. https://www.nik.gov.pl/plik/id,10797,vp,13130.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 17. https://www.nik.gov.pl/plik/id,12174,vp,14556.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 18. https://www.nik.gov.pl/plik/id,17435,vp,20005.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 19. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=7B94899790CBDD82C1257FF100474684 (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 20. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=7B94899790CBDD82C1257FF100474684 (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 21. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=7B94899790CBDD82C1257FF100474684 (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 22. https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-2-pf2 (dostęp: 10.12.2018). [Google Scholar]
 23. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 24. Garlicki L., Narodziny i kształtowanie się kontroli w niepodległej Polsce, „Kontrola Państwowa” 1999, 44(2). [Google Scholar]
 25. Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Komentarz T. III, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 26. Jaworska-Gromczyńska W., Konstytucyjne kryteria ocen Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” 1998, 43(5). [Google Scholar]
 27. Kukuła A., EUROSAI – Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2008, 53(2). [Google Scholar]
 28. Miodek J., Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” 2002, 47(4). [Google Scholar]
 29. Niezgódka-Medek M., Nowelizacja ustawy o NIK z 2010 r., „Kontrola Państwowa” 2013, 58(3). [Google Scholar]
 30. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 31. Sarnecki P., Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle Konstytucji, „Kontrola Państwowa” 2002, 47(2). [Google Scholar]
 32. Sierpowska I., Funkcje kontroli: studium prawnoporównawcze, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 33. Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki ISSAI 3000, dostępne pod adresem: https://bip.nik.gov.pl/plik/id,2047.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 34. Standardy ISSAI 100; ISSAI 200; ISSAI 300; ISSAI 400; dostępne pod adresem: https://bip.nik.gov.pl/plik/id,10934.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 35. Szymanek J., O kontroli państwowej – teoretycznie, „Kontrola Państwowa” 2006, 51(5). [Google Scholar]
 36. http://www.intosai.org/en/about-us.html (dostęp: 7.06.2018). [Google Scholar]
 37. https://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ (dostęp: 7.06.2018). [Google Scholar]
 38. https://www.nik.gov.pl/plik/id,10797,vp,13130.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 39. https://www.nik.gov.pl/plik/id,12174,vp,14556.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 40. https://www.nik.gov.pl/plik/id,17435,vp,20005.pdf (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 41. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=7B94899790CBDD82C1257FF100474684 (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 42. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=7B94899790CBDD82C1257FF100474684 (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 43. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=7B94899790CBDD82C1257FF100474684 (dostęp: 3.09.2018). [Google Scholar]
 44. https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-2-pf2 (dostęp: 10.12.2018). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Zawistowski, Mateusz (2019). Zawistowski, M. . (2019). Kryteria kontroli projektów innowacyjnych w aktualnej działalności Najwyższej Izby Kontroli. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 313-329. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.313 (Original work published 2019)

MLA style

Zawistowski, Mateusz. Zawistowski, M. . “Kryteria Kontroli Projektów Innowacyjnych W Aktualnej Działalności Najwyższej Izby Kontroli”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 313-329.

Chicago style

Zawistowski, Mateusz. Zawistowski, Mateusz . “Kryteria Kontroli Projektów Innowacyjnych W Aktualnej Działalności Najwyższej Izby Kontroli”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 2 (2019): 313-329. doi:10.7206/kp.2080-1084.313.