en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 2

Przetwarzanie danych biometrycznych w polskim porządku prawnym

Dorota Echaust-Przybytniak
Akademia Leona Koźmińskiego

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.306

References

 1. ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, www.edugiodo.giodo.gov.plAshok J., Shivashankar V., Mudraj P.V.G.S., An overview of biometrics, „International Journal an Computer Science and Engineering” 2010, 2(7). [Google Scholar]
 2. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Zakamycze 2004. [Google Scholar]
 3. Barta J. (red.), Litwiński P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 4. Bielak-Jomaa E., Dane biometryczne i zasady ich ochrony, [w:] M. Jagielski et al., Ochrona danych osobowych medycznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Mir A.H., Rubab S., Jhat Z.A., Biometrics Verification: a Literature Survey, „Journal of Computing and ICT Research”, 2011, 5(2), s. 67–80, http://www.ijcir.org/volume5-number2/article7.pdf. [Google Scholar]
 6. Opinia 3/2012 Grupy Roboczej Art. 29 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji w dziedzinie technologii biometrycznych (WP 193). [Google Scholar]
 7. Opinia 2/2017 Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych z dnia 8 czerwca 2017 r. (WP 249), https://giodo.gov.pl/pl/1520296/10060 [Google Scholar]
 8. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sygn. II SA/Wa 151/10. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5D76DF794EWyrok NSA z dnia 6 września 2011 r. w sprawie sygn. I OSK 1476/10. [Google Scholar]
 9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. K 43/07 [Google Scholar]
 10. ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, www.edugiodo.giodo.gov.plAshok J., Shivashankar V., Mudraj P.V.G.S., An overview of biometrics, „International Journal an Computer Science and Engineering” 2010, 2(7). [Google Scholar]
 11. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Zakamycze 2004. [Google Scholar]
 12. Barta J. (red.), Litwiński P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 13. Bielak-Jomaa E., Dane biometryczne i zasady ich ochrony, [w:] M. Jagielski et al., Ochrona danych osobowych medycznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 14. Mir A.H., Rubab S., Jhat Z.A., Biometrics Verification: a Literature Survey, „Journal of Computing and ICT Research”, 2011, 5(2), s. 67–80, http://www.ijcir.org/volume5-number2/article7.pdf. [Google Scholar]
 15. Opinia 3/2012 Grupy Roboczej Art. 29 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji w dziedzinie technologii biometrycznych (WP 193). [Google Scholar]
 16. Opinia 2/2017 Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych z dnia 8 czerwca 2017 r. (WP 249), https://giodo.gov.pl/pl/1520296/10060 [Google Scholar]
 17. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie sygn. II SA/Wa 151/10. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5D76DF794EWyrok NSA z dnia 6 września 2011 r. w sprawie sygn. I OSK 1476/10. [Google Scholar]
 18. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. K 43/07 [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Echaust-Przybytniak, Dorota (2019). Echaust-Przybytniak, D. . (2019). Przetwarzanie danych biometrycznych w polskim porządku prawnym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 204-224. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.306 (Original work published 2019)

MLA style

Echaust-Przybytniak, Dorota. Echaust-Przybytniak, D. . “Przetwarzanie Danych Biometrycznych W Polskim Porządku Prawnym”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 204-224.

Chicago style

Echaust-Przybytniak, Dorota. Echaust-Przybytniak, Dorota . “Przetwarzanie Danych Biometrycznych W Polskim Porządku Prawnym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 2 (2019): 204-224. doi:10.7206/kp.2080-1084.306.