en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 3/2021 
Volume 13 
Issue 1

Protection of Personal Data in the Practice of Social Labour Inspectorate

Teresa Wyka
Uniwersytet Łódzki

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.426

Abstract

Social labour inspectorate, as a special form of unionised representation of employees’ interests, has the right to control employers in the field of their compliance with the provisions of the labour law in place. Exercising this controlling function involves the need for a social labour inspector to access the information and docu-ments that may contain personal data of employees. The study advances a thesis that a social labour inspector is an entity processing personal data of employees on behalf of a company trade union organisation – who is the controller of these data, and the grounds for the processing of personal data of employees are the relevant provisions of the GDPR. The theses proposed in the study aim to challenge the Constitutional Tribunal’s standpoint regarding a social labour inspector’s right to obtain personal data. The problems addressed in the study have not been a sub-ject of the existing views of legal academics and commentators, nor have they been covered in the established line of judicial decisions yet.

References

 1. Dörre-Kolasa D., Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2019, 26(4). [Google Scholar]
 2. Dörre-Kolasa D., Zakres i forma przetwarzania danych osobowych w dokumentacji pracowniczej w świetle planowanych zmian stanu prawnego, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 3. Gałęzowska K., Współadministrowanie danymi osobowymi – wybrane problemy prawne, [w:] T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Administrator i inspektor ochrony Pozycja prawna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Guza Ł., Pracowniczy nadzór z ograniczeniami. Jakie są obowiązki społecznego inspektora pracy?, „Gazeta Prawna” 14.02.2019. [Google Scholar]
 5. Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 6. Jarguz J., Przetwarzanie danych osobowych w trakcie zatrudnienia, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 7. Kawecki M., Prawo ochrony danych osobowych jako nowa dziedzina prawa, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, 5. [Google Scholar]
 8. Kaźmierczak K., Litwiński P., Zagadnienia wstępne z zakresu ochrony danych osobowych pracowników, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679, Warszawa. [Google Scholar]
 9. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Kulesza E. Nowe obowiązki administratorów danych osobowych w świetle RODO, [w:] [Google Scholar]
 11. T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Kulesza E., Prawo związków zawodowych do danych pracowników przetwarzanych przez pracodawcę. Przetwarzanie danych osobowych w procesie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 13. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 14. Liszcz T., Społeczna inspekcja pracy – niezbędny instrument społecznego (związkowego) nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, 4. [Google Scholar]
 15. Liszcz T., Aksjologiczne podstawy prawa pracy, Lublin 2018. [Google Scholar]
 16. Rutkowska B., Społeczna inspekcja pracy – niedoskonałości regulacji prawnej, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2017, 24(4). [Google Scholar]
 17. Sobczyk A., RODO. Rozproszona władza publiczna, Kraków 2019. [Google Scholar]
 18. Szubert W., Safety and Health at Work, [w:] International Encyclopaedia of Comparative Law, t. XV, rozdział 7, Tübingen 1983. [Google Scholar]
 19. Szubert W., Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 20. Walczak K., Zasady potrącania składek związkowych w praktyce, „Monitor Prawa Pracy” 2019, 4. [Google Scholar]
 21. Walczak K., Zasadność istnienia społecznej inspekcji pracy w świetle aksjologii jej powstania, [w:] T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 22. Włodarczyk M., Prawo związków zawodowych do informacji o pracowniku, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 23. Witkowska-Nowakowska K., [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 24. Wratny J., Niezwiązkowe przedstawicielstwa pracowników w prawie polskim. Stan obecny i perspektywy zmian, [w:] Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 25. Żołyński J., Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy – aspekt aksjologiczny i praktyczny, „Monitor Prawa Pracy” 2019, 12. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wyka, Teresa (2021). Protection of Personal Data in the Practice of Social Labour Inspectorate. (2021). Protection of Personal Data in the Practice of Social Labour Inspectorate. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 25-38. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.426 (Original work published 3/2021AD)

MLA style

Wyka, Teresa. “Protection Of Personal Data In The Practice Of Social Labour Inspectorate”. 3/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 25-38.

Chicago style

Wyka, Teresa. “Protection Of Personal Data In The Practice Of Social Labour Inspectorate”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, no. 1 (2021): 25-38. doi:10.7206/kp.2080-1084.426.