en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2024 
Volume 16 
Issue 2

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących pracy zdalnej na przykładzie szkoły wyższej

Michał Domagała
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Małgorzata Ganczar
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Milena Kloczkowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

6/2024 16 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.681

Abstract

Przy wprowadzeniu instytucji pracy zdalnej w Polsce od 2023 r. precyzyjnie określono zasady tej formy świadczenia pracy. Przyjąć można, że przed tą datą obowiązujące regulacje były raczej reakcją na wyzwania związane z pandemią COVID-19, niż efektem ewolucji funkcjonujących do tej pory form zatrudnienia. Postawioną tezę potwierdza również fakt uregulowania tego zagadnienia w ustawie z marca 2020 r.
Nadal istnieją wyzwania, takie jak dostosowanie wymiaru pracy zdalnej do różnych sytuacji pracownika. Pandemia COVID-19 wpłynęła na system kształcenia, szczególnie na naukę zdalną, oferując elastyczność i oszczędności, ale efektywność tej formy edukacji może być uzależniona od dostosowania do potrzeb studentów. Wprowadzenie nauki zdalnej dla nauczycieli akademickich stanowi wyzwanie. Nauka zdalna musi uwzględniać ochronę danych osobowych, analizę ryzyka i dostosowanie środków do tego ryzyka. Współczesna nauka wymaga adaptacji do zmieniających się warunków, dlatego istotne jest dostosowanie regulacji i procedur do nowych realiów.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Domagała, Michał & Ganczar, Małgorzata & Kloczkowska, Milena (2024). Zmiany w zakresie przepisów dotyczących pracy zdalnej na przykładzie szkoły wyższej. (2024). Zmiany w zakresie przepisów dotyczących pracy zdalnej na przykładzie szkoły wyższej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(2), 113-132. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.681 (Original work published 6/2024AD)

MLA style

Domagała, Michał and Ganczar, Małgorzata and Kloczkowska, Milena. “Zmiany W Zakresie Przepisów Dotyczących Pracy Zdalnej Na Przykładzie Szkoły Wyższej”. 6/2024AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 113-132.

Chicago style

Domagała, Michał and Ganczar, Małgorzata and Kloczkowska, Milena. “Zmiany W Zakresie Przepisów Dotyczących Pracy Zdalnej Na Przykładzie Szkoły Wyższej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, no. 2 (2024): 113-132. doi:10.7206/kp.2080-1084.681.