en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

Dyskretna krytyka faustycyzmu – uwagi na marginesie recenzji monografii: J. Jabłońska-Bonca, O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników, Warszawa 2020

Jan Majewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.584

Abstrakt

Prawo jest w kryzysie, bo stary porządek umarł, a nowy jeszcze się nie narodził. Uczeni głoszą tak nie od dziś, a prawo niczym osobliwa nie-śmierć pozytywizmu dumnie stoi w miejscu, drwiąc sobie z przytyków. W recenzowanej monografii autorka szuka nowej jakości prawa, pyta o jej określenie, sposób osiągnięcia oraz identyfikuje przeszkody na drodze ku niej. W centrum wywodu znalazł się uczelniany wydział prawa – konserwatorium przeszłych opinio communis i kuźnica przyszłych pokoleń. Niniejsza recenzja dokonuje przeglądu kluczowych treści monografii, a następnie krytycznie odnosi się do wyciągniętych przez autorkę wniosków i proponuje alternatywne rozwiązanie problemu.

Powiązania

 1. Berman H.J., Law and revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Harvard 1983. [Google Scholar]
 2. Boltanski L., Thevenot L., On Justification. Economies of Worth, Princeton 2006. [Google Scholar]
 3. Bourdieu P., State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Cambridge 1996. [Google Scholar]
 4. Bourdieu P., The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field, „The Hastings Law Journal” 1987, 38. [Google Scholar]
 5. Czarnota A., Paździora M., Stambulski M., Ukryty program w edukacji prawniczej, „Krytyka Prawa” 2018, 2, s. 96–113. [Google Scholar]
 6. Dębska H., Między autonomią a heteronomią. Trajektoria polskiej filozofii prawa w latach 1945–1956, „Państwo i Prawo” 2019, 11, s. 94–113. [Google Scholar]
 7. Dijk, van F. et al., The Decline in Commercial Court Cases in The Netherlands: 2001–2020, www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak (dostęp: 8.10.2022). [Google Scholar]
 8. Dyevre A. et al., The future of European legal scholarship: empirical jurisprudence, „Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2019, 3, s. 348–371. [Google Scholar]
 9. Dyevre A., Fixing European Law Schools, „European Review of Private Law” 2017, 1, s. 1–18. [Google Scholar]
 10. Fleck L., Kryzys rzeczywistości, [w:] S. Werner, C. Zittl, F. Schmaltz (red.), Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 11. Goethe J.W., Faust, tłum. E. Zegadłowicz, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/goethe--faust/ (dostęp: 10.11.2022). [Google Scholar]
 12. Jabłońska-Bonca J., O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 13. Jabłońska-Bonca J., “You Can Get Lost When Standing Still Too.” On the Ways of Educating Lawyers, „Krytyka Prawa” 2020, 2. [Google Scholar]
 14. Jakubiak-Mirończuk A., Deliberatywna edukacja prawnicza-refleksja nad związkami uniwersytetu i kultury prawnej, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2021, 4, s. 30–44. [Google Scholar]
 15. Kaczmarek P., Dystans do roli w zawodzie prawnika, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Lazega E., The Collegial Phenomenon. The Social Mechanisms of Cooperation among Peers in a Corporate Law Partnership, Oxford 2001. [Google Scholar]
 17. Luhmann N., Law as social system, Oxford 2004. [Google Scholar]
 18. Łojko E., Role i zadania prawników w zmieniającym się społeczeństwie, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 19. Mehmood S., Judicial Independence and Development: Evidence from Pakistan, preprint, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03054106/ (dostęp: 8.10.2022). [Google Scholar]
 20. Piaskowska O.M., Piesiewicz P.F., Rethinking of law schools in times of systemic change. How to bring law school into twenty-first century? Polish perspective, „Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Право” 2019, 30, s. 126–153. [Google Scholar]
 21. Ruger T.W. et al., The supreme court forecasting project: Legal and political science approaches to [Google Scholar]
 22. predicting supreme court decisionmaking, „Columbia Law Review” 2004, 104, s. 1150–1210. [Google Scholar]
 23. Safjan M., Rola prawnika we współczesnym świecie, „Rzeczpospolita” 4.03.2003, https://archiwum.rp.pl/artykul/424817-Rola-prawnika-we-wspolczesnym-swiecie.html (dostęp: 10.11.2022). [Google Scholar]
 24. Skibińska A., Prawniczy dataizm ex cathedra, „Krytyka Prawa” 2020, 2. [Google Scholar]
 25. Susskind R., Tomorrow’s lawyers. An introduction to your future, Oxford 2017. [Google Scholar]
 26. Uzelac A., Survival of the third legal tradition?, „Supreme Court Law Review” 2010, 49, s. 377–396. [Google Scholar]
 27. Zaleski S., Dwa kryzysy, „Głos Sądownictwa” 1931, 11. [Google Scholar]
 28. Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Majewski, Jan (2023). Dyskretna krytyka faustycyzmu – uwagi na marginesie recenzji monografii: J. Jabłońska-Bonca, O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników, Warszawa 2020. (2023). Dyskretna krytyka faustycyzmu – uwagi na marginesie recenzji monografii: J. Jabłońska-Bonca, O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników, Warszawa 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 313-325. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.584 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Majewski, Jan. „Dyskretna Krytyka Faustycyzmu – Uwagi Na Marginesie Recenzji Monografii: J. Jabłońska-Bonca, O Szkolnictwie Wyższym I Kształceniu Prawników, Warszawa 2020”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 313-325.

Chicago style

Majewski, Jan. „Dyskretna Krytyka Faustycyzmu – Uwagi Na Marginesie Recenzji Monografii: J. Jabłońska-Bonca, O Szkolnictwie Wyższym I Kształceniu Prawników, Warszawa 2020”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 313-325. doi:10.7206/kp.2080-1084.584.