en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2016 
Tom 8 
Numer 3

Czy prawnicy powinni być pragmatystami?

Filip Rakoczy
Uniwersytet Wrocławski

9/2016 8 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.122

Abstrakt

W swojej pracy poruszam zagadnienie akademickiej edukacji prawniczej, korzystając
w tym celu z narzędzi zapewnionych przez neopragmatyzm Richarda Rorty’ego oraz juryscentryzm Artura Kozaka. Rozważam możliwość opisu edukacji wyższej i kultury prawniczej za pomocą tych dwóch koncepcji, a także staram się formułować wnioski dotyczące przyszłego ukształtowania tego procesu. Próbuję wykazać, że współczesna edukacja prawnicza oparta jest głównie na mechanizmach socjalizacji i treningu zawodowego, które polegają raczej na przekazywaniu reguł rozumowania prawniczego i dyskusji wewnątrz wspólnoty prawniczej, niż na przekazywaniu konkretnych umiejętności. W związku z tym rozważam, w jakim stopniu proces ten powinien zostać uzupełniony o metody indywidualizujące kształconych, umożliwiające im autokreację, co, zdaniem Rorty’ego, powinno stanowić główne zadanie studiów wyższych. W dalszej części pracy zastanawiam się, w jaki sposób tego rodzaju mechanizmy wpłyną na ukształtowanie przyszłych prawników, a tym samym wspólnoty prawniczej oraz jakie ewentualne korzyści możemy w ten sposób osiągnąć.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rakoczy, Filip (2016). Czy prawnicy powinni być pragmatystami?. (2016). Czy prawnicy powinni być pragmatystami?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(3), 118-135. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.122 (Original work published 9/2016n.e.)

MLA style

Rakoczy, Filip. „Czy Prawnicy Powinni Być Pragmatystami?”. 9/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 3, 2016, ss. 118-135.

Chicago style

Rakoczy, Filip. „Czy Prawnicy Powinni Być Pragmatystami?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 3 (2016): 118-135. doi:10.7206/kp.2080-1084.122.