en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2016 
Tom 8 
Numer 3

Czy prawnicy powinni być pragmatystami?

Filip Rakoczy
Uniwersytet Wrocławski

9/2016 8 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.122

Abstrakt

W swojej pracy poruszam zagadnienie akademickiej edukacji prawniczej, korzystając
w tym celu z narzędzi zapewnionych przez neopragmatyzm Richarda Rorty’ego oraz juryscentryzm Artura Kozaka. Rozważam możliwość opisu edukacji wyższej i kultury prawniczej za pomocą tych dwóch koncepcji, a także staram się formułować wnioski dotyczące przyszłego ukształtowania tego procesu. Próbuję wykazać, że współczesna edukacja prawnicza oparta jest głównie na mechanizmach socjalizacji i treningu zawodowego, które polegają raczej na przekazywaniu reguł rozumowania prawniczego i dyskusji wewnątrz wspólnoty prawniczej, niż na przekazywaniu konkretnych umiejętności. W związku z tym rozważam, w jakim stopniu proces ten powinien zostać uzupełniony o metody indywidualizujące kształconych, umożliwiające im autokreację, co, zdaniem Rorty’ego, powinno stanowić główne zadanie studiów wyższych. W dalszej części pracy zastanawiam się, w jaki sposób tego rodzaju mechanizmy wpłyną na ukształtowanie przyszłych prawników, a tym samym wspólnoty prawniczej oraz jakie ewentualne korzyści możemy w ten sposób osiągnąć.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czy prawnicy powinni być pragmatystami?. (2016). Czy prawnicy powinni być pragmatystami?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(3), 118-135. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.122 (Original work published 9/2016n.e.)

MLA style

„Czy Prawnicy Powinni Być Pragmatystami?”. 9/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 3, 2016, ss. 118-135.

Chicago style

„Czy Prawnicy Powinni Być Pragmatystami?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 3 (2016): 118-135. doi:10.7206/kp.2080-1084.122.