en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2016 
Tom 8 
Numer 3

Spór Allana Blooma i Marthy Nussbaum o model kształcenia ogólnego a edukacja prawnicza

Emilia Kopeć
Uniwersytet Wrocławski

9/2016 8 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.119

Abstrakt

Tekst stanowi kontekstową analizę myśli dotyczących edukacji ogólnej dwóch współczesnych filozofów – Alana Blooma i Marthy Nussbaum – oraz omawia możliwość praktycznej ich realizacji na gruncie polskiej edukacji prawniczej. Stanowi zatem jednocześnie konstruktywną krytykę dzisiejszego kształcenia prawników. Autorka przybliża poglądy konserwatywnego Alana Blooma zawarte w książce Umysł zamknięty – o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów i konfrontuje je następnie z nowoczesną myślą Marthy Nussbaum, ujętą przede wszystkim w W trosce o człowieczeństwo – klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Kontekstem dla prowadzonych rozważań jest edukacja ogólna oraz prawnicza w Polsce. Analizie poddawana jest możliwość praktycznej realizacji postulatów obojga filozofów. Ponadto wskazane są istniejące już rozwiązania, stanowiące odzwierciedlenie prezentowanych idei. Na podstawie ogólnych rozważań formułowane są konkretne postulaty możliwe do wcielenia w życie w polskiej edukacji prawniczej. Ponadto oceniane są możliwe konsekwencje każdego z nich.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kopeć, Emilia Liv (2016). Spór Allana Blooma i Marthy Nussbaum o model kształcenia ogólnego a edukacja prawnicza. (2016). Spór Allana Blooma i Marthy Nussbaum o model kształcenia ogólnego a edukacja prawnicza. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(3), 56-66. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.119 (Original work published 9/2016n.e.)

MLA style

Kopeć, Emilia Liv. „Spór Allana Blooma I Marthy Nussbaum O Model Kształcenia Ogólnego A Edukacja Prawnicza”. 9/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 3, 2016, ss. 56-66.

Chicago style

Kopeć, Emilia Liv. „Spór Allana Blooma I Marthy Nussbaum O Model Kształcenia Ogólnego A Edukacja Prawnicza”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 3 (2016): 56-66. doi:10.7206/kp.2080-1084.119.