en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

Ukryty program w edukacji prawniczej

Adam Czarnota
University of New South Wales, Sydney, Australia

Michał Paździora
Uniwersytet Wrocławski

Michał Stambulski
Uniwersytet Wrocławski

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.192

Abstrakt

Artykuł porusza istotny problem edukacji prawniczej w Polsce. Po prezentacji zmian w edukacji prawniczej na świecie tekst koncertuje się na roli akademickiej i praktycznej edukacji prawniczej. Autorzy wskazują na specyficzną rolę ukrytego wymiaru edukacji prawniczej, który jest niedostrzegany, a spełnia kluczową rolę w formowaniu prawników w Polsce. Ostatnia część artykułu wskazuje na możliwości zmiany w systemie edukacji prawniczej.

Powiązania

 1. Apple M.W., Ideology and curriculum, 3rd ed., New York 2004. [Google Scholar]
 2. Apple M.W., Official Knowledge. Democratic Education in a Conservative Age, Routledge 2013. [Google Scholar]
 3. Boczkowski A., Skuteczność i użyteczność kształcenia jako kategorie socjologiczne, „Przegląd Socjologiczny” 2009, 58(3). [Google Scholar]
 4. Czarnota A., Paździora M., Stambulski M. (red.), Nużąca konieczność. Powody podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr, Wrocław 2017 (raport dostępny na: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=80007). [Google Scholar]
 5. Giroux H.A., Theory and resistance in education: a pedagogy for the opposition, South Hadley,Ma. 1983. [Google Scholar]
 6. Kemmis S., Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu, [w:] H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław 2010. [Google Scholar]
 7. Łętowska E., Boska sztuka interpretacji, [w:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz (red.), Prawo, Społeczeństwo, Jednostka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 25–35. [Google Scholar]
 8. Łętowska E., Kilka uwag o związkach między prawem i etyką, „Nauka” 2010, 3, s. 74–81. [Google Scholar]
 9. Lind G., Edukacja moralna. Teoria dwuaspektowa, „Principia” 2013, 57–58. [Google Scholar]
 10. Niemcewicz J., Sądzą nas technicy prawa, „Gazeta Wyborcza: Duży Format” 23.10.2014, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,141114,16844947,Janusz_Niemcewicz__Sadza_nas_technicy_prawa.html (dostęp: 28.08.2018). [Google Scholar]
 11. Nowak E., Demokracja zaczyna się w umyśle. Rozwijając osobowość demokratyczną, „Principia” 2013, 57–58. [Google Scholar]
 12. Paździora M., Filozofia społeczna Jürgena Habermasa jako próba przezwyciężenia aporii teorii krytycznej, [w:] R. Frei (red.), Ścieżki filozofii krytycznej, Wrocław 2008, s. 103–112. [Google Scholar]
 13. Stambulski M., Zomerski W., Nużący rytuał. Aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce, Wrocław 2018 (w opracowaniu). [Google Scholar]
 14. Unger R.M., Law in modern society, New York 1977. [Google Scholar]
 15. Willis P.E., Learning to labor: how working class kids get working class jobs, New York 1981. [Google Scholar]
 16. Apple M.W., Ideology and curriculum, 3rd ed., New York 2004. [Google Scholar]
 17. Apple M.W., Official Knowledge. Democratic Education in a Conservative Age, Routledge 2013. [Google Scholar]
 18. Boczkowski A., Skuteczność i użyteczność kształcenia jako kategorie socjologiczne, „Przegląd Socjologiczny” 2009, 58(3). [Google Scholar]
 19. Czarnota A., Paździora M., Stambulski M. (red.), Nużąca konieczność. Powody podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr, Wrocław 2017 (raport dostępny na: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=80007). [Google Scholar]
 20. Giroux H.A., Theory and resistance in education: a pedagogy for the opposition, South Hadley,Ma. 1983. [Google Scholar]
 21. Kemmis S., Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu, [w:] H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław 2010. [Google Scholar]
 22. Łętowska E., Boska sztuka interpretacji, [w:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz (red.), Prawo, Społeczeństwo, Jednostka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 25–35. [Google Scholar]
 23. Łętowska E., Kilka uwag o związkach między prawem i etyką, „Nauka” 2010, 3, s. 74–81. [Google Scholar]
 24. Lind G., Edukacja moralna. Teoria dwuaspektowa, „Principia” 2013, 57–58. [Google Scholar]
 25. Niemcewicz J., Sądzą nas technicy prawa, „Gazeta Wyborcza: Duży Format” 23.10.2014, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,141114,16844947,Janusz_Niemcewicz__Sadza_nas_technicy_prawa.html (dostęp: 28.08.2018). [Google Scholar]
 26. Nowak E., Demokracja zaczyna się w umyśle. Rozwijając osobowość demokratyczną, „Principia” 2013, 57–58. [Google Scholar]
 27. Paździora M., Filozofia społeczna Jürgena Habermasa jako próba przezwyciężenia aporii teorii krytycznej, [w:] R. Frei (red.), Ścieżki filozofii krytycznej, Wrocław 2008, s. 103–112. [Google Scholar]
 28. Stambulski M., Zomerski W., Nużący rytuał. Aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce, Wrocław 2018 (w opracowaniu). [Google Scholar]
 29. Unger R.M., Law in modern society, New York 1977. [Google Scholar]
 30. Willis P.E., Learning to labor: how working class kids get working class jobs, New York 1981. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czarnota, Adam & Paździora, Michał & Stambulski, Michał (2018). Ukryty program w edukacji prawniczej. (2018). Ukryty program w edukacji prawniczej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 96-113. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.192 (Original work published 2018)

MLA style

Czarnota, Adam and Paździora, Michał and Stambulski, Michał. „Ukryty Program W Edukacji Prawniczej”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 96-113.

Chicago style

Czarnota, Adam and Paździora, Michał and Stambulski, Michał. „Ukryty Program W Edukacji Prawniczej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 96-113. doi:10.7206/kp.2080-1084.192.