en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 2022 
Volume 14 
Issue 3

Przestępstwo niealimentacji – efekt nowelizacji oraz postulaty de lege ferenda

Bolesław Laszczak
Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.540

Abstract

The amendment of Article 209 of the Polish Criminal Code, which took place on 31 May 2017 with the entry into force of the Act of 23 March 2017 on Amendments to the Criminal Code Act and the Act on Assistance to Persons Entitled to Maintenance (Journal of Laws of 2017, item 952), resulted in significant changes not only in the wording of the said article itself, but also in the picture of the statistical effects of pre-trial and court proceedings for the crime in question. From the very beginning, the said amendment raised questions and reservations among a substantial number of supporters of the established line of judicial decisions issued in the domain of criminal law. They considered it unfit to keep to the principles of adequacy and proportionality, as well as posing a threat to a significant – and ultimately destructive – increase in the burden on law enforcement authorities and the judiciary in general. At the same time, taking into account the main objectives and ideas of the amendment, which was intended in particular to improve the enforcement of maintenance obligations, it needs to be said that it proved ineffective and was actually a manifestation of penal populism.

References

  1. Falenta P., Jankowska-Prochot I., Zaostrzenie prawa alimentacyjnego jako forma populizmu penalnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, 7–8. [Google Scholar]
  2. Jodłowski J., [w:] W. Wróbel i A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, Warszawa 2017. [Google Scholar]
  3. Małecki M., Przestępstwo niealimetacji w perspektywie zmian (uwagi do rządowego projektu nowelizacji art. 209 k.k. z 28 października 2016 roku), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penlanych” 2016, 4, s. 35–62. [Google Scholar]
  4. Mozgawa M., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Lex/el 2020. [Google Scholar]
  5. Wójcikiewicz J., O błędach w śledztwie i sposobach ich unikania, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2020, 37(1). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Laszczak, Bolesław (2022). Przestępstwo niealimentacji – efekt nowelizacji oraz postulaty de lege ferenda. (2022). Przestępstwo niealimentacji – efekt nowelizacji oraz postulaty de lege ferenda. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 50-66. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.540 (Original work published 2022)

MLA style

Laszczak, Bolesław. “Przestępstwo Niealimentacji – Efekt Nowelizacji Oraz Postulaty De Lege Ferenda”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 3, 2022, pp. 50-66.

Chicago style

Laszczak, Bolesław. “Przestępstwo Niealimentacji – Efekt Nowelizacji Oraz Postulaty De Lege Ferenda”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 3 (2022): 50-66. doi:10.7206/kp.2080-1084.540.