en pl
en pl

Coaching Review

Show issue
Year 2018 
Issue 10

Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów

Dorota Wnuk-Lipińska
d.a.wnuklipinska@gmail.com

2018 (10) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.62

Abstract

W artykule zaprezentowano teorie dotyczące procesu oraz zjawiska coachingu i przywództwa, a także coachingu jako narzędzia rozwoju przywództwa. Przedstawiono historię i złożoność procesu przywództwa oraz zbieżność między wymaganiami współczesnych organizacji a wzmacnianymi cechami i umiejętnościami jednostki w procesie coachingu. Zaprezentowano, na podstawie badań, metody stosowane w procesie rozwoju przywództwa w polskich organizacjach, i pokazano, które z tych metod są postrzegane przez menedżerów wyższego szczebla jako najbardziej skuteczne.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów. (2018). Coaching jako narzędzie rozwoju przywództwa. Perspektywa menedżerów. Coaching Review, (10), 121–142. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.62 (Original work published 2018)

MLA style

“Coaching Jako Narzędzie Rozwoju Przywództwa. Perspektywa Menedżerów”. 2018. Coaching Review, no. 10, 2018, pp. 121–142.

Chicago style

“Coaching Jako Narzędzie Rozwoju Przywództwa. Perspektywa Menedżerów”. Coaching Review, Coaching Review, no. 10 (2018): 121–142. doi:10.7206/cr.2081-7029.62.