en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2022 
Volume 14 
Issue 2

Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TK i ETPC – analiza prawno-porównawcza

Magdalena Michalska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.524

Abstract

The purpose of the article is the legal and comparative analysis of how the principle of the proportional restriction of the rights and freedoms of an individual is understood by the Constitutional Tribunal and the European Court of Human Rights. The author made a comparative profile of selected statements of the indicated judicial bodies, which refer to the essence, theoretical basis, structure and the practical application of the concept of proportionality, which allowed for distinguishing the basic similarities and differences between how proportionality is perceived by the CT and how it is viewed by the ECHR. The main thesis of the paper assumes that the most important and the most far-reaching differences concern the proportionality test structure as presented by both judicial bodies, as well as some practical aspects of the application of the test in the circumstances of specific actual states, however, the essence itself and its axiological basis remain similar in both cases.

References

  1. Garlicki L., Wojtyczek K., Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. Art. 30–86, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016. [Google Scholar]
  2. Latos B., Klauzula derogacyjna i imitacyjna w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 2008. [Google Scholar]
  3. Maliszewska-Nienartowicz J., Sposoby stosowania zasady proporcjonalności przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (na przykładzie wybranych rozstrzygnięć), [w:] Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, red. K. Gałka, C. Mik, Toruń 2011. [Google Scholar]
  4. Stępkowski A., Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej: sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  5. Szydło M., Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016. [Google Scholar]
  6. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999. [Google Scholar]
  7. Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002. [Google Scholar]
  8. Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Michalska, Magdalena (2022). Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TK i ETPC – analiza prawno-porównawcza. (2022). Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TK i ETPC – analiza prawno-porównawcza. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 80-98. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.524 (Original work published 6/2022AD)

MLA style

Michalska, Magdalena. “Zasada Proporcjonalności W Orzecznictwie Tk I Etpc – Analiza Prawno-Porównawcza”. 6/2022AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 80-98.

Chicago style

Michalska, Magdalena. “Zasada Proporcjonalności W Orzecznictwie Tk I Etpc – Analiza Prawno-Porównawcza”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 2 (2022): 80-98. doi: 10.7206/kp.2080-1084.524.