en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 2

Proportionality as the Tool for Adjudicating Conflicts of Fundamental Rights – Criticism and Retort

2019 11 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.309

References

 1. Alexy R., A theory of constitutional rights, Oxford 2002. [Google Scholar]
 2. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Barak A., Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge–New York 2012. [Google Scholar]
 4. Beatty D.M., The Ultimate Rule of Law, Oxford 2004. [Google Scholar]
 5. Bendor A.L., Sela T., How proportional is proportionality?, “International Journal of Constitutional Law” 2015, 13. [Google Scholar]
 6. Cohen-Eliya M., Porat I., American balancing and German proportionality: The historical origins, “International Journal of Constitutional Law” 2010, 2. [Google Scholar]
 7. Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford 1980. [Google Scholar]
 8. Frąckowiak-Adamska A., Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 9. Harbo T.-I., The Function of Proportionality Analysis in European Law, Leiden–Boston 2015. [Google Scholar]
 10. Klatt M., Meister M., The Constitutional Structure of Proportionality, Oxford–London 2012. [Google Scholar]
 11. Łętowska E., Wprowadzenie do problematyki proporcjonalności, [in:] P. Szymaniec (ed.), Zasada proporcjonalności a ochrona praw podstawowych w państwach Europy, Wałbrzych 2015. [Google Scholar]
 12. Luban D., Incommensurable Values, Rational Choice, and Moral Absolutes, “Cleveland State Law Review” 1990, 38. [Google Scholar]
 13. Möller K., Proportionality: Challenging the critics, “International Journal of Constitutional Law” 2012, 10. [Google Scholar]
 14. Neto J.A., Borrowing Justification for Proportionality. On the Influence of the Principles Theory in Brazil, Cham 2018. [Google Scholar]
 15. Silva V.A., da, Comparing the Incommensurable: Constitutional Principles, Balancing and Rational Decision, “Oxford Journal of Legal Studies” 2011, 2. [Google Scholar]
 16. Stępkowski A., Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej: sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 17. Szydło M., Komentarz do art. 31, [in:] M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 18. Tsakyrakis S., Proportionality: An assault on human rights?, “International Journal of Constitutional Law” 2009, 7. [Google Scholar]
 19. Tushnet M., Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law, Cheltenham–Northampton 2014. [Google Scholar]
 20. Urbina F.J., A Critique of Proportionality and Balancing, Cambridge–New York–Melbourne––Delhi–Singapore 2017. [Google Scholar]
 21. Webber G.C.N., The Negotiable Constitution. On the Limitation of Rights, Cambridge–New York 2009. [Google Scholar]
 22. Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [in:] B. Banaszak, A. Preisner (eds.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 23. Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 24. Alexy R., A theory of constitutional rights, Oxford 2002. [Google Scholar]
 25. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 26. Barak A., Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge–New York 2012. [Google Scholar]
 27. Beatty D.M., The Ultimate Rule of Law, Oxford 2004. [Google Scholar]
 28. Bendor A.L., Sela T., How proportional is proportionality?, “International Journal of Constitutional Law” 2015, 13. [Google Scholar]
 29. Cohen-Eliya M., Porat I., American balancing and German proportionality: The historical origins, “International Journal of Constitutional Law” 2010, 2. [Google Scholar]
 30. Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford 1980. [Google Scholar]
 31. Frąckowiak-Adamska A., Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 32. Harbo T.-I., The Function of Proportionality Analysis in European Law, Leiden–Boston 2015. [Google Scholar]
 33. Klatt M., Meister M., The Constitutional Structure of Proportionality, Oxford–London 2012. [Google Scholar]
 34. Łętowska E., Wprowadzenie do problematyki proporcjonalności, [in:] P. Szymaniec (ed.), Zasada proporcjonalności a ochrona praw podstawowych w państwach Europy, Wałbrzych 2015. [Google Scholar]
 35. Luban D., Incommensurable Values, Rational Choice, and Moral Absolutes, “Cleveland State Law Review” 1990, 38. [Google Scholar]
 36. Möller K., Proportionality: Challenging the critics, “International Journal of Constitutional Law” 2012, 10. [Google Scholar]
 37. Neto J.A., Borrowing Justification for Proportionality. On the Influence of the Principles Theory in Brazil, Cham 2018. [Google Scholar]
 38. Silva V.A., da, Comparing the Incommensurable: Constitutional Principles, Balancing and Rational Decision, “Oxford Journal of Legal Studies” 2011, 2. [Google Scholar]
 39. Stępkowski A., Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej: sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 40. Szydło M., Komentarz do art. 31, [in:] M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 41. Tsakyrakis S., Proportionality: An assault on human rights?, “International Journal of Constitutional Law” 2009, 7. [Google Scholar]
 42. Tushnet M., Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law, Cheltenham–Northampton 2014. [Google Scholar]
 43. Urbina F.J., A Critique of Proportionality and Balancing, Cambridge–New York–Melbourne––Delhi–Singapore 2017. [Google Scholar]
 44. Webber G.C.N., The Negotiable Constitution. On the Limitation of Rights, Cambridge–New York 2009. [Google Scholar]
 45. Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [in:] B. Banaszak, A. Preisner (eds.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 46. Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Michalska, M. . (2019). Proportionality as the Tool for Adjudicating Conflicts of Fundamental Rights – Criticism and Retort. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 253-269. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.309 (Original work published 2019)

MLA style

Michalska, M. . “Proportionality As The Tool For Adjudicating Conflicts Of Fundamental Rights – Criticism And Retort”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 253-269.

Chicago style

Michalska, Magdalena . “Proportionality As The Tool For Adjudicating Conflicts Of Fundamental Rights – Criticism And Retort”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 2 (2019): 253-269. doi:10.7206/kp.2080-1084.309.