en pl
en pl

Decyzje

Show issue
Year 2018 
Issue 29

Zwycięskie preferencje. Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi

Adam Gendźwiłł
Uniwersytet Warszawski

Jarosław Flis
Uniwersytet Jagiellońsk

Dariusz Stolicki
Uniwersytet Jagiellońsk

2018 (29) Decyzje

DOI 10.7206/DEC.1733-0092.101

Abstract

Artykuł przedstawia problematykę wykorzystania głosów preferencyjnych w proporcjonalnym systemie wyborczym z otwartymi listami (OLPR). Reguły systemu warunkują, w jakim stopniu głosy wyborców są skuteczne, tzn. czy preferencje wyborców przekładają się na mandaty przedstawicielskie. W systemie OLPR „głosy zmarnowane” mogą dotyczyć zarówno reprezentacji partyjnej jak i reprezentacji personalnej wyrażającej często tożsamości terytorialne. Na przykładzie wyborów do Sejmu i organów samorządu terytorialnego w Polsce przedstawiona została analiza wykorzystania głosów preferencyjnych. W ciągu ostatnich 20 lat w wyborach sejmowych głosów oddanych na ostatecznych zwycięzców (zdobywców mandatów) było tylko nieznacznie więcej niż na przegranych; w przypadku wyborów samorządowych głosy oddane na kandydatów bez mandatu wyraźnie przeważały. Autorzy analizują dokładniej różnice pomiędzy wyborami, partiami i okręgami sejmowymi o różnych charakterystykach. Nieparametryczna analiza głosów preferencyjnych obserwuje się w mniejszych okręgach, o wysokim poziomie fragmentacji partyjnej oraz terytorialnej.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gendźwiłł, Adam & Flis, Jarosław & Stolicki, Dariusz (2018). Zwycięskie preferencje. Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi. (2018). Zwycięskie preferencje. Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi. Decyzje, (29), 5-40. https://doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.101 (Original work published 2018)

MLA style

Gendźwiłł, Adam and Flis, Jarosław and Stolicki, Dariusz. “Zwycięskie Preferencje. Skuteczność Głosów Preferencyjnych W Systemie Proporcjonalnym Z Listami Otwartymi”. 2018. Decyzje, no. 29, 2018, pp. 5-40.

Chicago style

Gendźwiłł, Adam and Flis, Jarosław and Stolicki, Dariusz. “Zwycięskie Preferencje. Skuteczność Głosów Preferencyjnych W Systemie Proporcjonalnym Z Listami Otwartymi”. Decyzje, Decyzje, no. 29 (2018): 5-40. doi:10.7206/DEC.1733-0092.101.