en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Volume 13 
Issue 3

Integralność sędziowska a praktyka votum separatum w Trybunale Konstytucyjnym

MAciej Wojciechowski
Uniwersytet Gdański

13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.475

Abstract

The purpose of the article is to analyse the relationship between judicial integrity and the institution of votum separatum. The first part concerns the relationship between the concepts of a definite approach to a professional role performed and the institution of votum separatum. The second part of the paper attempts to answer the question whether care about maintaining integrity can actually be attributed to dissents submitted to the Constitutional Tribunal. The article attempts to justify a conclusion that judicial integrity does not constitute the main function of dissents that are actually submitted to the Tribunal. The main obstacle is interpreting cases in which such dissents were submitted, as axiological opposites. Thus, what can be attributable to dissents is definite values, for the protection of which these dissents are submitted, such as e.g. individual rights or care about the public interest. However, the relation of these values to judicial integrity is not obvious. This results from the fact that axiological characteristics attributed to the same judge’s dissents are subject to change. That change results not from the inconsistency of beliefs, but from the characteristics of the case examined.

References

 1. Arendt H., Eichmann w Jerozolimie, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków 2010. [Google Scholar]
 2. Artykuły prawa magdeburskiego, które zową Speculum Saxonum z łacińskiego języka na polski przełożone i znowu drukowane. Roku Pańskiego 1629, Kraków 1629. [Google Scholar]
 3. Evans E., Dissenting Opinion – Its Use and Abuse, „Missouri Law Review” 1938, 3(2). [Google Scholar]
 4. Graver H., Judges Against Justice. On Judges When the Rule of Law is Under Attack, Berlin Heidelberg 2015. [Google Scholar]
 5. Groicki B., Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953 (wyd. I w 1559 r.). [Google Scholar]
 6. Kaczmarek P., Dystans do roli w zawodzie prawnika, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Kędzia Z., Prawo człowieka do integralności, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 3. [Google Scholar]
 8. Kelemen K., Dissenting opinions in constitutional courts, “German Law Journal” 2013, 14. [Google Scholar]
 9. Kommers D., The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Durham–London 1997. [Google Scholar]
 10. Lipczyńska M., Votum separatum we współczesnym polskim ustawodawstwie karnoprocesowym oraz w praktyce, [w:] J. Fiema, W. Gutenkunst, S. Hubert (red.), Studia prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Witolda Świdy, Warszawa 1969. [Google Scholar]
 11. Lord Russell of Liverpool, Proces Eichmanna, tłum. S. Wójcik, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 12. Maroń G., Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna sędziego w amerykańskim procesie orzeczniczym, Rzeszów 2018. [Google Scholar]
 13. Matywiecki P, Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 14. Morawski L., Zirk-Sadowski M., Precedent in Poland, [w:] N. MacCormick, R. Summers (red.), Interpreting Precedent. A Comparative Study, Dartmouth 1997. [Google Scholar]
 15. Rzucidło-Grochowska I., Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń sądowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 2. [Google Scholar]
 16. Sharp G., From dictatorship to democracy a conceptual framework for liberation, 4th U.S. ed. Boston 2010. [Google Scholar]
 17. Schauer F., Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning, Cambridge, London 2009. [Google Scholar]
 18. Soeharno J., The Integrity of the Judge. Philosophical Inquiry, Surrey 2009. [Google Scholar]
 19. Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno 1786. [Google Scholar]
 20. Winczorek J., Wzorce wykładni konstytucji w świetle analizy treści uzasadnień orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] T. Stawecki T., Winczorek J. (red.), Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 21. Stawecki T., Winczorek J. (red.), Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 22. Wojciechowski M., Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach, Gdańsk 2019. [Google Scholar]
 23. Wróblewski J., Votum separatum w teorii i ideologii sądowego stosowania prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1975, 15. [Google Scholar]
 24. Zajadło J., Sumienie sędziego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 4. [Google Scholar]
 25. Zirk-Sadowski M., Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Zakamycze 2005. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wojciechowski, MAciej (2021). Integralność sędziowska a praktyka votum separatum w Trybunale Konstytucyjnym. (2021). Integralność sędziowska a praktyka votum separatum w Trybunale Konstytucyjnym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.475

MLA style

Wojciechowski, MAciej. “Integralność Sędziowska A Praktyka Votum Separatum W Trybunale Konstytucyjnym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 3, 2021.

Chicago style

Wojciechowski, MAciej. “Integralność Sędziowska A Praktyka Votum Separatum W Trybunale Konstytucyjnym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 3 (2021). doi:10.7206/kp.2080-1084.475.