en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Volume 12 
Issue 4

Opozycje aksjologiczne w wybranych uchwałach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego kwestionowanych złożonym votum separatum

MAciej Wojciechowski
Uniwersytet Gdański

12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.420

Abstract

The object of the study the findings of which are presented in this article is the written statements of reasons of selected resolutions issued by the Polish Supreme Court and the dissenting opinions submitted in opposition to them. The situation of this type constitutes a relationship of two or more standpoints regarding a problem presented to a bench, referred to in the text as an opposition. The aim of the article is to offer a typology of opposition that can be reconstructed as a result of a dissenting opinion being submitted. It encompasses axiological oppositions in the strong sense and interpretation oppositions (axiological in the weak sense). Axiological oppositions in the strong sense take the form of unipolar or bipolar opposites. The examined group of resolutions has given grounds to also isolate doctrinal disputes as well as disputes over the legal nature of a given institution. The article, however, focuses only on axiological opposites. The cognitive value of the conducted analyses lies: (1) in the identification of the limited role of interpretation guidelines on the level of written statements of reasons, and (2) in the identification of the dissimilarity of situations where a votum separatum becomes an expression of an equal standpoint on the grounds of ius interpretandi considered in broad terms and situations where a votum separatum is a dissenting opinion not so much against a decision that has been made but against the legal regulation that has required this decision to be as it is.

References

 1. Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 2. Dybowski M., Interpretacja i argumentacja. Niektóre etyczne aspekty uzasadnienia sądowego, [w:] P. Steczkowski (red.), Etyka, deontologia, prawo, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 3. Hall M., Wright R., Systematic Content Analysis of Judicial Opinions, „California Law Review” 2008, 96(1). [Google Scholar]
 4. Kotowski A., Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 5. Leszczyński L., Wykładnia operatywna, „Państwo i Prawo” 2009, 6. [Google Scholar]
 6. Leszczyński L., Wojciechowski B., Zirk-Sadowski M., Wykładnia w prawie administracyjnym, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 4, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 7. Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 8. Matczak M., Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 9. Maniewska E., Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 10. Peno M., Zieliński M., Koncepcja derywacyjna a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, [w:] J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 11. Smolak M., Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 12. Spyra T., Granice wykładni prawa: znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 13. Winczorek P., Wzorce wykładni Konstytucji w świetle analizy treści uzasadnień orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] T. Stawecki, J. Winczorek (red.), Wykładnia konstytucji: inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 14. Wojciechowski M., Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach, Gdańsk 2019. [Google Scholar]
 15. Wyrembiak J., Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw: pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 16. Zieliński M., Ziembiński Z., Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wojciechowski, MAciej (2020). Opozycje aksjologiczne w wybranych uchwałach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego kwestionowanych złożonym votum separatum. (2020). Opozycje aksjologiczne w wybranych uchwałach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego kwestionowanych złożonym votum separatum. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.420

MLA style

Wojciechowski, MAciej. “Opozycje Aksjologiczne W Wybranych Uchwałach Izby Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Kwestionowanych Złożonym Votum Separatum”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 4, 2020.

Chicago style

Wojciechowski, MAciej. “Opozycje Aksjologiczne W Wybranych Uchwałach Izby Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Kwestionowanych Złożonym Votum Separatum”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 4 (2020). doi:10.7206/kp.2080-1084.420.