en pl
en pl

Integralność sędziego z perspektywy jurysprudencji cnót

Marta Soniewicka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

()

DOI 10.7206/kp.2080-1084.473

Abstract

The paper analyzes the concept of integrity of a judge from the perspective of the virtue jurisprudence. There are the judicial virtues specified and described, including integrity as one of the elements of the virtue of justice. Subjective and objective integrity are distinguished, as well as personal, professional and institutional integrity. Integrity of a judge is understood as personal integrity combined with professional integrity and also institutional integrity in which values and aims of the profession are taken into account. Virtue jurisprudence does not provide clear directives for solving legal disputes but it emphasizes the necessity of referring to the dispositions of a judge in order to understand fully the process of judgment. On the grounds of virtue jurisprudence, the integrity of a moral subject if assumed which provides the foundation for trust in the profession of judge and does not allow for the separation of social roles, assuming the possibility of reconciling them with the use of prudence. The problem of conflicting virtues, namely integrity and impartiality in the context of judicial review is discussed on the example of the judgment of the Polish Constitutional Tribunal of October 22, 2020, K 1/20 which illustrates judicial activism. The considerations concerning this example bring about the conclusion that in the most controversial political and moral disputes, political prudence suggest the direction of the virtue of judicial restraint due to deference of democracy and the division of powers.

References

 1. Anscombe G.E.M., Modern Moral Philosophy, „Philosophy” 1958, 33. [Google Scholar]
 2. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 3. Danziger S., Levav H., Avnaim-Pesso L., Extraneous factors in judicial decisions, “Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA” 2011, 108(17). [Google Scholar]
 4. Dworkin R., Imperium prawa, przeł. J. Winczorek, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 5. Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarzu do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 6. Farrelly C., Solum L.B., An Introduction to Aretic Theories of Law, [w:] C. Farrelly, L.B. Solum (red.), Virtue Jurisprudence, 2008. [Google Scholar]
 7. Foucault M., Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain 1981, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2018. [Google Scholar]
 8. Izdebski H., Zawody zaufania publicznego, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 9. Jaroszewska-Choraś D., The principle of integrity of the profession, [w:] S. Sykuna (red.), Legal Ethics in Poland. Foundations. Professions. Principles. Responsibility, Warszawa 2020, s. 181–187. [Google Scholar]
 10. Kaczmarek P., Problem integralności moralnej w etyce prawniczej, „Przegląd Filozoficzny” 2016, 2(98). [Google Scholar]
 11. Kaleta K., Etos zawodowy, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 12. Kalisz A., Godność zawodu, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Kłusek P., Państwo a samorządy zawodów zaufania publicznego, „Przegląd Prawa i Administracji”, 3695, CIII/2015. [Google Scholar]
 14. Lazari-Pawłowska I., Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992. [Google Scholar]
 15. Machnikowska A., Niezależność sądów, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 16. MacIntyre A., After Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame 2007. [Google Scholar]
 17. Nussbaum M., Słuszność i miłosierdzie, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moralności: wina, kara, wybaczenie, przeł. A. Lipszyc, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 18. Pellegrino E.D., Thomasma D.C., The Virtues in Medical Practice, New York 1993. [Google Scholar]
 19. Polanowska-Sygulska B., Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa, Kraków 2008. [Google Scholar]
 20. Polanowska-Sygulska B., John Gray i krytyka liberalnego legalizmu, Kraków 2017. [Google Scholar]
 21. Rousseau J.J., The Political Writings of Jean Jacques Rousseau, t. 1., red. i przeł. z fr. na ang. Ch.E. Vaughan Cambridge 1915. [Google Scholar]
 22. Scalia A., The Essential Scalia. On the Constitution, the Courts, and the Rule of Law, red. J. S. Sutton, E. Ehelan, New York 2020. [Google Scholar]
 23. Scheler M., Ordo amoris w znaczeniu opisowym i normatywnym, przeł. W. Czapliński, [Google Scholar]
 24. „Kwartalnik Filozoficzny” 1998, XXVI, zeszyt 4. [Google Scholar]
 25. Skuczyński P., Pojęcia i zasady etyki prawniczej. §3 Integralność, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 26. Skuczyński P., Czy sprawiedliwość jest cnotą prawników? [w:] B. Wojciechowski, M.J. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, Toruń 2008. [Google Scholar]
 27. Skuczyński P., Powściągliwość sędziowska jako zasada etyki sędziowskiej, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 28. Skuczyński P., Status etyki prawniczej, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 29. Skuczyński P., Cnoty zawodowe, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 30. Skuczyński, Aktywizm sędziowski a etyka sędziowska w Polsce. Uwagi na stulecie niepodległości, [w:] Ł. Pisarczyk (red.), Między tradycją i nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 31. Smolak M., Etyczne problem aktywizmu sędziowskiego, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 32. Smolak M., Integralność, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 33. Soeharno J., The Integrity of the Judge. A Philosophical Inquiry, Farnham 2009. [Google Scholar]
 34. Solum L.B., Virtue Jurisprudence: A Virtue-Centered Theory of Judging, “Metaphilosophy” 2003, 34. [Google Scholar]
 35. Stawecki T., Aktywizm i pasywizm sędziowski, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 36. Stawecki T., Powściągliwość sędziowska, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 37. Stawecki T., Zaufanie, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 38. Stępień M., Droga przemiany ‘duszy sędziowskiej’. Ku aretycznej koncpecji orzekania sądowego? [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 39. Szutta N., Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, Lublin 2017. [Google Scholar]
 40. Taylor Ch., Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 1996. [Google Scholar]
 41. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., Warszawa 2012. [Google Scholar]
 42. Veith S., Moral Conflicts and Legal Reasoning, Oxford 1999. [Google Scholar]
 43. Widłak T., Judges’ Virtues and Vices: Outline of Research Agenda for Legal Theory, “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2019, 2. [Google Scholar]
 44. Wojciechowski B., Bezstronność sędziowska, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 45. Wojciechowski B., Niezawisłość sędziowska, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Integralność sędziego z perspektywy jurysprudencji cnót. Integralność sędziego z perspektywy jurysprudencji cnót. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.473

MLA style

Integralność Sędziego Z Perspektywy Jurysprudencji Cnót.

Chicago style

“Integralność Sędziego Z Perspektywy Jurysprudencji Cnót”, n.d. doi:10.7206/kp.2080-1084.473.