en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 10/2021 
Volume 13 
Issue 3

Integralność sędziego w orzekaniu i zachowaniu

Paweł Skuczyński
Uniwersytet Warszawski

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.472

Abstract

The article concerns judicial integrity in its basic meaning, i.e. as the consistency of actions with beliefs. Firstly, a reconstruction of the role of a judge’s beliefs was undertaken on the basis of the philosophy law, which allowed for proving that at least on the grounds of the so-called third path theory, they are treated as essential. However, acknowledging their role raises questions about the danger of instrumentalising law by the judge and of instrumentalising the judge by the law. Ronald Dworkin’s philosophy which extensively refers to the concept of integrity was interpreted as a solution to the issue. Then, it was noted that this approach is too narrow, as it limits the possibility of including the judge’s beliefs in adjudication only when they meet the requirements of so-called appropriateness tests, and are therefore already included in the content of the legal order in some way. Furthermore, integrity in this sense does not cover the judge’s behaviours besides decision-making, the status of which increasingly requires a theoretical explanation and normative classification. In consequence, it was stated that the concept of integrity is connected with paradoxes. In spite of that, an attempt was made to design a more systematic approach to judicial integrity in adjudication and behaviour, which would lead to proving that it is something that should be cared about, and consequently, its behaviour should be made the object of normative and institutional solutions. At the same time, the concept of integrity seems to have more heuristic power than normative one.

References

 1. Dworkin R., Imperium prawa, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 2. Dyrda A., Realizm prawniczy a pozytywizm prawniczy, „AVANT” 2018, 1. [Google Scholar]
 3. Green L., Law and the Role of a Judge, [w:] K.K. Ferzan and S.J. Morse (red.), Legal, Moral, and Metaphysical Truths, Oxford 2016. [Google Scholar]
 4. Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 5. Kaczmarek P., Dystans do roli w zawodzie prawnika, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 6. Keane J., Monitory Democracy?, [w:] S. Alonso, J. Keane, W. Merkel (red.), The Future of Representative Democracy, Cambridge 2011. [Google Scholar]
 7. Laskowski M., Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 8. Mańko R., W stronę krytycznej filozofii orzekania. Polityczność, etyka, legitymizacja, Łódź 2018. [Google Scholar]
 9. Maroń G., Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna sędziego w amerykańskim procesie orzeczniczym, Rzeszów 2018. [Google Scholar]
 10. Nieuwenburg P., The Integrity Paradox, “Public Integrity” 2007, 3. [Google Scholar]
 11. Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 12. Pilich M., Disobedience of Judges as a Problem of Legal Philosophy and Comparative Constitutionalism: A Polish Case, “Res Publica. A Journal of Moral, Legal and Political Philosophy”. [Google Scholar]
 13. Ploszka A., Granice udziału sędziów sądów powszechnych w debacie publicznej. Standard strasburski a regulacja ustawowa, [w:] A. Bodnar, A. Ploszka (red.) Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 14. Radbruch G., Filozofia prawa, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 15. Reiwer R., Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 16. Sadurski W., Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford 2019. [Google Scholar]
 17. Scalia A., Mullahs of the West: Judges as Moral Arbiters, Warsaw 2009. [Google Scholar]
 18. Smolak M., Intergralność, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 19. Soeharno J., The Integrity of the Judge. Philosophical Inquiry, Surrey 2009. [Google Scholar]
 20. Srokosz J., Sprawa Republican Party of Minnesota v. White jako krok w kierunku zwiększenia upolitycznienia wyborów sędziów w USA?, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2018, 3. [Google Scholar]
 21. Wojciechowski M., Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach, Gdańsk 2019. [Google Scholar]
 22. Wróblewski M., Granice ekspresji i wypowiedzi sędziego – zarys problemu, „Kwartalnik Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, 1. [Google Scholar]
 23. Zajadło J., Sumienie sędziego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 4. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Skuczyński, Paweł (2021). Integralność sędziego w orzekaniu i zachowaniu. (2021). Integralność sędziego w orzekaniu i zachowaniu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 64-80. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.472 (Original work published 10/2021AD)

MLA style

Skuczyński, Paweł. “Integralność Sędziego W Orzekaniu I Zachowaniu”. 10/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 3, 2021, pp. 64-80.

Chicago style

Skuczyński, Paweł. “Integralność Sędziego W Orzekaniu I Zachowaniu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 3 (2021): 64-80. doi:10.7206/kp.2080-1084.472.