en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 10/2021 
Volume 13 
Issue 3

Bezstronność i neutralność światopoglądowa sędziego

Wojciech Ciszewski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.469

Abstract

The article has two basic goals. The first one is to create a conceptual framework
for the discussion of judicial impartiality. In order to achieve this aim, in this text I reflect on three aspects of the principle of impartiality, which have generally been studied independently from one another in the literature. I make an attempt to show that the three distinguished aspects of impartiality can be analysed, using a uniform conceptual scale. The second goal of the paper is to justify a claim that one of these aspects (namely the aspect of impartiality towards worldview doctrines) differs from the other two in terms of structure. In the text, I attempt to consider that difference and then propose a formula for judicial worldview neutrality that takes into account the special nature of that aspect of judicial impartiality. The conclusion of these reflections is the introduction of two versions of the worldview neutrality principle, which should – in my view – be applied in activities under taken by judges.

References

 1. Arneson R., Equality of Opportunity: Derivative Not Fundamental, „Journal of Social Philosophy” 2013, 44, s. 1–15. [Google Scholar]
 2. Bou-Habib P., A theory of religious accommodation, “Journal of Applied Philosophy” 2006, 23, s. 109–126. [Google Scholar]
 3. Bou-Habib P., The integrity of religious believers, “Critical Review of International Social and Political Philosophy” 2020, nr 23, s. 81–91. [Google Scholar]
 4. Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 5. Ciszewski W., Rozum i demokracja. Wprowadzenie do koncepcji rozumu publicznego Johna Rawlsa, Kraków 2020. [Google Scholar]
 6. Ciszewski W., Zasada neutralności światopoglądowej państwa, Kraków 2019. [Google Scholar]
 7. Frankfurt H., Freedom of the will and the concept of a person, „The Journal of Philosophy” 1971, 68, s. 5–20. [Google Scholar]
 8. Frankfurt H., Identification and wholeheartedness, [w:] The Importance of What We Care About, Cambridge 1988, s. 159–176. [Google Scholar]
 9. Kaczmarek P., Problem integralności moralnej w etyce prawniczej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2016, 2, s. 139–149. [Google Scholar]
 10. Laborde C., Liberalism’s religion, Cambridge 2018. [Google Scholar]
 11. Maroń G., Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym, Rzeszów 2018, s. 183–220. [Google Scholar]
 12. Mazurkiewicz S., Klauzula sumienia sędziego? Analiza z zakresu filozofii politycznej, filozofii prawa oraz prawa pozytywnego, [w:] P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna, Wrocław 2018, s. 95–110. [Google Scholar]
 13. Miller D., Liberalism, Equal Opportunities and Cultural Commitments, [w:] P. Kelly (red.), Multiculturalism Reconsidered. „Culture and Equality” and its Critics, Cambridge 2002, s. 45–61. [Google Scholar]
 14. Nussbaum M., Liberty of Conscience. In Defense of America’s Tradition of Religious Equality, New York 2008. [Google Scholar]
 15. Quong J., Cultural Exemptions, Expensive Tastes and Equal Opportunities, “Journal of Applied Philosophy” 2006, 23, s. 53–71. [Google Scholar]
 16. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 17. Sadurski W., Neutralność moralna prawa (Przyczynek do teorii prawa liberalnego), „Państwo i Prawo” 1990, 7, s. 28–41. [Google Scholar]
 18. Schwartzman M., The Sincerity of Public Reason, „Journal of Political Philosophy”, 19, s. 375–398. [Google Scholar]
 19. Segall S., Equality and Opportunity, Oxford 2013. [Google Scholar]
 20. Tobor Z., Pietrzykowski T, Roszczenie do bezstronności, [w:] J. Stelmach, B. Brożek, W. Cyrul, W. Załuski, I. Gołowska (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003, s. 57–73. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Ciszewski, Wojciech (2021). Bezstronność i neutralność światopoglądowa sędziego. (2021). Bezstronność i neutralność światopoglądowa sędziego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 13-29. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.469 (Original work published 10/2021AD)

MLA style

Ciszewski, Wojciech. “Bezstronność I Neutralność Światopoglądowa Sędziego”. 10/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 3, 2021, pp. 13-29.

Chicago style

Ciszewski, Wojciech. “Bezstronność I Neutralność Światopoglądowa Sędziego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 3 (2021): 13-29. doi:10.7206/kp.2080-1084.469.