en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 12/2022 
Volume 14 
Issue 4

Wolność wypowiedzi sędziego w perspektywie pełnionych obowiązków

Przemysław Kaczmarek
Uniwersytet Wrocławski

12/2022 14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.558

Abstract

The aim of this paper is to present the issue of judicial freedom of expression in the perspective of obligations that are inherent in the judicial role. The fulfilment of such a task is dictated firstly by the presentation of an epistemic and egalitarian view of judicial humility. Based on this distinction I hypothesise two directions of thinking about judicial freedom of expression. The epistemic variant, focusing on the role aspect, presents the judge as a special category of citizen due to the obligations connected with his or her profession. The egalitarian variant presents an image of the judge as a citizen. The whole study is completed by the justification of the choice of a research topic. Among the reasons, technological changes and the related development of social media deserve special attention. The implementation of the tasks mentioned above allows several conclusions to be drawn. One of them concerns the mentioned hypothesis, which is given a correction. The other conclusion, in turn, concerns the variables in view of which the scope of judicial freedom of expression can be examined. The first of these is the sphere in which the judge’s expression occurs, the second is the object of that expression, and the third variable is the cultural aspect.

References

 1. Amaya A., Humility in Law, https://www.academia.edu/41586170/HUMILITY_IN_LAW (dostęp: 7.06.2022). [Google Scholar]
 2. Amaya A., The Virtue of Judicial Humility, „Jurisprudence. An International Journal of Legal and Political Thought” 2018, 9. [Google Scholar]
 3. Barak A., Freedom of Expression and its Limitations, „Qesher” 1990, 8. [Google Scholar]
 4. Berger B.L., What Humility Isn’t: Responsibility and the Judicial Role, https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/2749/ (dostęp: 7.06.2022). [Google Scholar]
 5. German Z.K., Burton R.J., Constitutional Humility: The Contested Meaning of a Judicial Virtue, „American Political Thought” 2021, 10(2). [Google Scholar]
 6. Green L., Law and The Role of a Judge, „Oxford Legal Studies Research Paper” 2014, 47. [Google Scholar]
 7. Guarnieri C., Judicial Independence in Europe: Threat or Resource for Democracy?, „Representation” 2013, 49(3). [Google Scholar]
 8. https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sedziowie-maja-prawo-do-wyrazania-opinii-ale-z-umiarem,67644.html (dostęp: 6.06.2022). [Google Scholar]
 9. Jahn J., Social Media Communication by Judges: Assessing Guidelines and New Challenges for Free Speech and Judicial Duties in the Light of the Convention, [w:] M. Elósegui, A. Miron, [Google Scholar]
 10. I. Motoc (red.), The Rule of Law in Europe. Recent Challenges and Judicial Responses, Springer 2021. [Google Scholar]
 11. Johnston J., Three phases of court’s publicity: reconfiguring Bentham’s open justice in the twenty-first century, “International Journal of Law in Context” 2018, 14(4). [Google Scholar]
 12. Kapuściński R., To nie jest zawód dla cyników, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych. Dokument opracowany przez zespół Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, przyjęty uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z 19.06.2015 r., https:// [Google Scholar]
 14. www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/komunikacja/download,2955,0.html (dostęp: 27.04.2022). [Google Scholar]
 15. Laskowski M., Uchybienie godności urzędu jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Maroń G., Sędziowie jako „arbitrzy moralni” i „moraliści” na przykładzie wybranych orzeczeń sądów karnych, „Prokuratura i Prawo” 2010, 10–11. [Google Scholar]
 17. Mikosz R., Granice wolności wypowiedzi sędziego, [w:] A. Biłgorajski (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 18. Miller K., Intellectual Humility: A Necessary Precondition to Building Trust in Courts, „International Journal for Court Administration” 2021, 12(3). [Google Scholar]
 19. Mosenke D., The courtroom as TV studio: the case of the Oscar Pistorius trial, „International Journal of Law in Context” 2018, 14(4). [Google Scholar]
 20. Scharffs B.G., The Role of Humility in Exercising Practical Wisdom, „University of California. Davis Law Review” 1998, 127. [Google Scholar]
 21. Seibert-Fohr A., Judges’ Freedom of Expression and Their Independence: An Ambivalent Relationship, [w:] M. Elósegui, A. Miron, I. Motoc (red.), The Rule of Law in Europe. Recent Challenges and Judicial Responses, Springer 2021. [Google Scholar]
 22. Skuczyński P., Powściągliwość sędziowska jako zasada etyki sędziowskiej, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 23. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 18.11.2010 r. w sprawie organizacji pracy biur prasowych, krspl.home.pl/admin/files/200612.pdf (dostęp: 27.04.2022). [Google Scholar]
 24. Stawecki T., Powściągliwość sędziowska, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej: 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 25. Świerczyńska-Głownia W., Komunikowanie z perspektywy sali sądowej, Kraków 2019. [Google Scholar]
 26. Tischner J., Etyka wartości i nadziei, [w:] D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1982. [Google Scholar]
 27. Tobor Z., Kobyliński K., Dialogiczna koncepcja interpretacji prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, 2. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kaczmarek, Przemysław (2022). Wolność wypowiedzi sędziego w perspektywie pełnionych obowiązków. (2022). Wolność wypowiedzi sędziego w perspektywie pełnionych obowiązków. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4), 90-104. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.558 (Original work published 12/2022AD)

MLA style

Kaczmarek, Przemysław. “Wolność Wypowiedzi Sędziego W Perspektywie Pełnionych Obowiązków”. 12/2022AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 4, 2022, pp. 90-104.

Chicago style

Kaczmarek, Przemysław. “Wolność Wypowiedzi Sędziego W Perspektywie Pełnionych Obowiązków”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 4 (2022): 90-104. doi: 10.7206/kp.2080-1084.558.