en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2021 
Volume 13 
Issue 2

Personal data processing within the framework of cooperation between the employer and the trade union in individual employment matters

Łukasz Pisarczyk
University of Warsaw

Agata Miętek
Kozminski University

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.456

Abstract

The purpose of the paper is to analyse issues related to personal data processing
within the framework of co-operation between the employer and trade unions in
individual employment matters. The issues of personal data processing in collective relations are becoming more important especially due to lack of detailed legislative solutions, which results in the necessity to apply the general provisions of the GDPR as well as the latest changes to the Trade Unions Act. Pursuant to these changes, not only employees, but also persons performing gainful employment who are not employees can create and join trade unions as well as can be defended by the trade unions. The legislator frequently finds it difficult to adjust the protection of personal data to the specificity of collective relations, and the way in which the relationship between employers and trade unions is shaped in individual employment matters raises many questions in the context of personal data protection. The issue in question has not been explored in depth in the professional labour law literature. Thus, research on this subject is novel and justified from both the theoretical and the practical perspective. In the article, the formal-dogmatic method of research was used.

References

 1. Baran K.W., Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [in:] K.W. Baran (ed.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Dörre-Kolasa D., Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia, “Studies on Labour Law and Social Policy” 2019, 4. [Google Scholar]
 3. Fajgielski P., Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [in:] P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018, LEX [Google Scholar]
 4. Hajn Z. (ed.), Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013, LEX. [Google Scholar]
 5. Kuba M., [in:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (eds.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018, LEX. [Google Scholar]
 6. Nerka A., [in:] M. Sakowska-Baryła (ed.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis. [Google Scholar]
 7. Opinia Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w sprawie pojęć “administrator danych” i “przetwarzający”, adopted on 16 February 2010, 00264/10/PL, WP 169, p. 5. [Google Scholar]
 8. Podgórska-Rakiel E., Ochrona danych osobowych w odniesieniu do przynależności związkowej, “Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2010, 2. [Google Scholar]
 9. Reda-Ciszewska A., [in:] P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2019, Legalis. [Google Scholar]
 10. Skoczyński J., Uzyskiwanie przez pracodawcę informacji o pracownikach podlegających ochronie związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych, „Monitor Prawa Pracy” 2012, 12. [Google Scholar]
 11. Sobczyk A., RODO. Rozproszona władza publiczna, Kraków 2019. [Google Scholar]
 12. Wypych-Żywicka A., Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o pracownikach korzystających z jej obrony uzasadnione ochroną danych osobowych, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2012, 3 [Google Scholar]
 13. Żołyński J., Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy – aspekt aksjologiczny i praktyczny, „Monitor Prawa Pracy” 2019, 12. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Pisarczyk, Łukasz & Miętek, Agata (2021). Personal data processing within the framework of cooperation between the employer and the trade union in individual employment matters. (2021). Personal data processing within the framework of cooperation between the employer and the trade union in individual employment matters. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 178–194. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.456 (Original work published 6/2021AD)

MLA style

Pisarczyk, Łukasz and Miętek, Agata. “Personal Data Processing Within The Framework Of Cooperation Between The Employer And The Trade Union In Individual Employment Matters”. 6/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 178–194.

Chicago style

Pisarczyk, Łukasz and Miętek, Agata. “Personal Data Processing Within The Framework Of Cooperation Between The Employer And The Trade Union In Individual Employment Matters”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 2 (2021): 178–194. doi:10.7206/kp.2080-1084.456.