en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 12/2020 
Volume 12 
Issue 4

Z zagadnień związków władzy z podporządkowaniem i równością

Waldemar Wołpiuk
Instytut Nauk Prawnych PAN

12/2020 12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.407

Abstract

The subject matter of this paper is the analysis of the phenomenon of subordination
as a manifestation of the relationships between political authority and society and of the phenomenon of equality as an inherent right of individuals. The author has made an attempt to examine the mutual relationships between the two phenomena, especially from the perspective of the impact on the establishment of relationships between political authority and society.

References

 1. Augustynek A., Taktyka mówienia tak, [w:] E. Wilk (red.), Poradnik psychologiczny, „Polityka” 2019, 35, s. 84–87. [Google Scholar]
 2. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 3. Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999. [Google Scholar]
 4. Bidet J., Dumenil G., Altermarksizm. Inny marksizm dla innego świata, tłum. M. Więckowska, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 5. d’Ancona M., Postprawda, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Dan J., Plantageneci. Waleczni królowie, twórcy Anglii. Kraków 2014. [Google Scholar]
 7. Europejska Konwencja Praw Człowieka, wprowadzenie P. Hofmański, Kraków 1997. [Google Scholar]
 8. Gdula M., Nowy autorytaryzm, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 9. Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 10. Homer, Iliada. Wybór, wstęp i komentarz J. Trzynadlowski, Wrocław 1989. [Google Scholar]
 11. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/neminem-captivabimus-nisi-iure-victum;3946572.html (dostęp: 7.01.2020). [Google Scholar]
 12. https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozjusz_I_Wielki (dostęp: 5.01.2020). [Google Scholar]
 13. https://teologiapolityczna.pl/prof-tomasz-kizwalter-idea-rownosci-jest-immanentna-czescia-nowoczesnosci (dostęp: 2.01.2020). [Google Scholar]
 14. Jarosz Z., Konstytucja V Republiki Francuskiej, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 15. Kizwalter T., W stronę równości, Kraków 2014. [Google Scholar]
 16. Kołodziejczyk T., Pomianowska M. (red.), Konstytucje w Polsce, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 17. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Kraków 1990. [Google Scholar]
 18. Kruk M., Konstytucja. Prawo i praktyka, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 19. Księga rodzaju, t. 1, cz. 1, pod red. S. Łach, Poznań 1962. [Google Scholar]
 20. Oniszczuk J., Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 21. Osmańczyk E.J., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 22. Rotkiewicz M., Alfa poskromiony, [w:] E. Wilk (red.), Poradnik psychologiczny, „Polityka” 2019, 35, s. 9–13. [Google Scholar]
 23. Sarnecki P., Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 24. Schmidt K., Budowniczowie pierwszych świątyń, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 25. Snyder T., Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2015. [Google Scholar]
 26. Stary Testament, Księga Hioba, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=43e2 (dostęp: 2.01.2020). [Google Scholar]
 27. Stary Testament, Księga Jozuego, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1118 (dostęp: 15.11.2019). [Google Scholar]
 28. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, L–P, t. 3, R–Ż, Warszawa 1979, 1981. [Google Scholar]
 29. Tukidydes, Wojna Peloponeska, tłum. i red. K. Kumaniecki, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 30. Wallerstein I., Kryzys strukturalny lub dlaczego kapitalizm może dłużej nie sprzyjać kapitalistom, [w:] I. Wallerstein i in. (red.), Czy kapitalizm ma przyszłość, tłum. I. Jarosławska, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 31. Wysocka O., Lud to kupi, „Polityka” 17.08–23.08.2011, 34, s. 22–23. [Google Scholar]
 32. Ziółkowski A., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wołpiuk, Waldemar (2020). Z zagadnień związków władzy z podporządkowaniem i równością. (2020). Z zagadnień związków władzy z podporządkowaniem i równością. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4), 7-32. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.407 (Original work published 12/2020AD)

MLA style

Wołpiuk, Waldemar. “Z Zagadnień Związków Władzy Z Podporządkowaniem I Równością”. 12/2020AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 7-32.

Chicago style

Wołpiuk, Waldemar. “Z Zagadnień Związków Władzy Z Podporządkowaniem I Równością”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 4 (2020): 7-32. doi:10.7206/kp.2080-1084.407.