en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 9/2023 
Volume 15 
Issue 3

Zdalne rozprawy – zapewnienie równości wobec zjawiska wykluczenia cyfrowego

Ewa M. Kwiatkowska
Akademia Leona Koźmińskiego

9/2023 15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.629

Abstract

Pandemia spowodowała zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa, nie omijając też wymiaru sprawiedliwości. Potrzeba zachowania dystansu społecznego przy-spieszyła zmiany w sądownictwie. Wprowadzono rozprawy zdalne. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wobec występującego w społeczeństwie polskim zjawiska wykluczenia cyfrowego prowadzone obecnie e-rozprawy odbywają się w zgodzie z zasadą równości. Przeprowadzone przez studencką grupę badawczą badania empiryczne rozpraw zdalnych i własne doświadczenia autorki w tym zakresie składają się na materiał empiryczny wskazujący na występujące podczas rozpraw zdalnych problemy techniczne i te związane z wykluczeniem cyfrowym.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kwiatkowska, Ewa M. (2023). Zdalne rozprawy – zapewnienie równości wobec zjawiska wykluczenia cyfrowego. (2023). Zdalne rozprawy – zapewnienie równości wobec zjawiska wykluczenia cyfrowego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3), 205–221. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.629 (Original work published 9/2023AD)

MLA style

Kwiatkowska, Ewa M.. “Zdalne Rozprawy – Zapewnienie Równości Wobec Zjawiska Wykluczenia Cyfrowego”. 9/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 3, 2023, pp. 205–221.

Chicago style

Kwiatkowska, Ewa M.. “Zdalne Rozprawy – Zapewnienie Równości Wobec Zjawiska Wykluczenia Cyfrowego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 3 (2023): 205–221. doi:10.7206/kp.2080-1084.629.