en pl
en pl

Zeszyty Programu Top 15

Show issue
Year 12/2021 
Volume 12 
Issue 1

Analiza dostępności finansowania jednostek III sektora z funduszy publicznych

Edgar Kobos
Akademia Leona Koźmińskiego

12/2021 12 (1) Zeszyty Programu Top 15

DOI 10.7206/978-83-66502-07-9.top7

Abstract

Celem artykułu jest analiza dostępności finansowania jednostek III sektora z funduszy publicznych. Pomoc publiczna jest kluczowa dla ewolucji trzeciego sektora. Popularność poszczególnych programów wsparcia wśród organizacji pozarządowych jest różna. Fundusze europejskie nie są aż tak istotne dla wzrastania instytucji trzeciego sektora jak dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstw prywatnych. Najważniejszą pulą pomocy publicznej dostępną dla organizacji obywatelskich są środki rządowe. Celem badań prezentowanych w artykule jest analiza finansowych instrumentów wsparcia publicznego. Badania weryfikują również adekwatność dostępnych linii finansowych w programach pomocy publicznej z celami jednostek sektora pozarządowego, które o nie wnioskują.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Kobos, Edgar (2021). Analiza dostępności finansowania jednostek III sektora z funduszy publicznych. (2021). Analiza dostępności finansowania jednostek III sektora z funduszy publicznych. Zeszyty Programu Top 15, 12(1), 152-168. https://doi.org/10.7206/978-83-66502-07-9.top7 (Original work published 12/2021AD)

MLA style

Kobos, Edgar. “Analiza Dostępności Finansowania Jednostek Iii Sektora Z Funduszy Publicznych”. 12/2021AD. Zeszyty Programu Top 15, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 152-168.

Chicago style

Kobos, Edgar. “Analiza Dostępności Finansowania Jednostek Iii Sektora Z Funduszy Publicznych”. Zeszyty Programu Top 15, Zeszyty Programu Top 15, 12, no. 1 (2021): 152-168. doi:10.7206/978-83-66502-07-9.top7.