en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 2

Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym (perspektywa gry organizacyjnej)

Andrzej Korybski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.196

Abstract

Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym dotyczy zarówno procesu kształcenia, jak i wykształcenia wyższego jako dobra wytwarzanego w procesach kształcenia. W ostatnich kilkudziesięciu latach stała się zasadniczym problemem polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w wymiarze poszczególnych państw uczestniczących w Procesie Bolońskim i w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. W konsekwencji wzrosło także zainteresowanie nauk społecznych procesami kształcenia w szkolnictwie wyższym, a jedną z centralnych idei stało się zarządzanie jakością kształcenia. Badania nad jakością kształcenia są prowadzone przez przedstawicieli wielu nauk społecznych, przy użyciu różnorodnych podejść badawczych. Proponowane w artykule podejście badawcze nawiązuje do koncepcji gry organizacyjnej i wykorzystuje założenia oraz aparat pojęciowy tzw. podejścia decyzyjnego w odniesieniu do podejmowania decyzji publicznych. W szczególności przyjęto założenie, że działania podmiotów uczestniczących w różnych rolach w procesie kształcenia można opisywać i wyjaśniać jako decyzje graczy uczestniczących w wielopodmiotowych oraz wielopoziomowych grach o organizację procesów kształcenia oraz o wykształcenie wyższe. Gry o procesy kształcenia oraz o wykształcenie wyższe są obecnie toczone nie tylko w hierarchicznej strukturze państwa, ale również w szerszej strukturze organizacyjnej, jaką jest Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Zarządzanie jakością kształcenia w tym obszarze nie jest sterowane odgórnie i polega przede wszystkim na uzgadnianiu wiążących, kierunkowych rozwiązań instytucjonalnych, jakie mają prowadzić do wzrostu konkurencyjności procesów kształcenia i wykształcenia wyższego oferowanego przez europejskie szkoły wyższe.

References

 1. Alexander K.W., Alexander K., Higher Education Law. Policy and Perspectives, 2nd ed., London 2017. [Google Scholar]
 2. Austin I., Jones G.A., Governance of Higher Education. Global Perspectives, Theories and Practices, 2nd ed., New York 2017. [Google Scholar]
 3. Bleikle I.M., Kogan M., Organization and Governance of Universities, „Higher Education Quarterly” 2007, 20, s. 477–493. [Google Scholar]
 4. Bolesta-Kukułka K., Koncepcja gry organizacyjnej, [w:] A.K. Koźmiński (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 1983, s. 238–273. [Google Scholar]
 5. Chmielecka E., Systemy zapewnienia jakości kształcenia w świecie, [w:] T. Kraszewski (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Płock 2000. [Google Scholar]
 6. Crozier M., Friedberg E., L’acteur et le systeme. Les Constraintes de l’action collective, Paris 1977. [Google Scholar]
 7. Korybski A., Leszczyński L., Decision Making Approach in a Study of the Enactment and Application of Law, [w:] A. Bator, Z. Pulka (red.), Legal Theory and Philosophy of Law: Towards Contemporary Challenges, Warsaw 2013, s. 156–167. [Google Scholar]
 8. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 9. Kraszewski T. (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Płock 2000. [Google Scholar]
 10. Kudła J., Stachowiak-Kudła M., The higher education competition in Poland and the quality of teaching and research: the case of economic and law studies, „Ekonomia i Prawo” 2014, 13(4), s. 471–477. [Google Scholar]
 11. Kwiek M., Uniwersytet jako „wspólnota badaczy”?. Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2012, 40(2), s. 71–86. [Google Scholar]
 12. Manning K., Organizational Theory in Higher Education. Core Concepts in Higher Education, London 2013. [Google Scholar]
 13. Pettigraw A.M., The Politics of Organizational Decision-Making, London–Tavistock 1973. [Google Scholar]
 14. Reale E., Marini G., The Transformative Power of Evaluation, [w:] I.M. Bleikle, J. Enders, B. Lepori (red.), Managing Universities. Policy and Organizational Change from a Western Perspective, Palgrave Macmillan 2017, s. 107–137. [Google Scholar]
 15. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i w wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 16. Szewior K., Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 17. Alexander K.W., Alexander K., Higher Education Law. Policy and Perspectives, 2nd ed., London 2017. [Google Scholar]
 18. Austin I., Jones G.A., Governance of Higher Education. Global Perspectives, Theories and Practices, 2nd ed., New York 2017. [Google Scholar]
 19. Bleikle I.M., Kogan M., Organization and Governance of Universities, „Higher Education Quarterly” 2007, 20, s. 477–493. [Google Scholar]
 20. Bolesta-Kukułka K., Koncepcja gry organizacyjnej, [w:] A.K. Koźmiński (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 1983, s. 238–273. [Google Scholar]
 21. Chmielecka E., Systemy zapewnienia jakości kształcenia w świecie, [w:] T. Kraszewski (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Płock 2000. [Google Scholar]
 22. Crozier M., Friedberg E., L’acteur et le systeme. Les Constraintes de l’action collective, Paris 1977. [Google Scholar]
 23. Korybski A., Leszczyński L., Decision Making Approach in a Study of the Enactment and Application of Law, [w:] A. Bator, Z. Pulka (red.), Legal Theory and Philosophy of Law: Towards Contemporary Challenges, Warsaw 2013, s. 156–167. [Google Scholar]
 24. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 25. Kraszewski T. (red.), Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Płock 2000. [Google Scholar]
 26. Kudła J., Stachowiak-Kudła M., The higher education competition in Poland and the quality of teaching and research: the case of economic and law studies, „Ekonomia i Prawo” 2014, 13(4), s. 471–477. [Google Scholar]
 27. Kwiek M., Uniwersytet jako „wspólnota badaczy”?. Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2012, 40(2), s. 71–86. [Google Scholar]
 28. Manning K., Organizational Theory in Higher Education. Core Concepts in Higher Education, London 2013. [Google Scholar]
 29. Pettigraw A.M., The Politics of Organizational Decision-Making, London–Tavistock 1973. [Google Scholar]
 30. Reale E., Marini G., The Transformative Power of Evaluation, [w:] I.M. Bleikle, J. Enders, B. Lepori (red.), Managing Universities. Policy and Organizational Change from a Western Perspective, Palgrave Macmillan 2017, s. 107–137. [Google Scholar]
 31. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i w wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 32. Szewior K., Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Zarys zagadnienia, Warszawa 2018. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Korybski, Andrzej (2018). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym (perspektywa gry organizacyjnej). (2018). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym (perspektywa gry organizacyjnej). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 149-167. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.196 (Original work published 2018)

MLA style

Korybski, Andrzej. “Jakość Kształcenia W Szkolnictwie Wyższym (Perspektywa Gry Organizacyjnej)”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 149-167.

Chicago style

Korybski, Andrzej. “Jakość Kształcenia W Szkolnictwie Wyższym (Perspektywa Gry Organizacyjnej)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 2 (2018): 149-167. doi:10.7206/kp.2080-1084.196.