en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2021 
Volume 13 
Issue 2

Współpraca międzynarodowa i transgraniczna polskich uczelni w prawie i praktyce

Wojciech Zoń
Uniwersytet w Białymstoku

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.455

Abstract

The aim of the research was to identify conditions and forms of international and cross-border cooperation of Polish higher education institutions (HEIs). In order to achieve the goal, the formal-dogmatic method was applied, analyzing the literature on the subject, the law (mainly Polish law), as well as various statements and press releases. A request for public information was also used. The article was divided into three parts. The first one concerns the conditions of international and cross-border cooperation of Polish HEIs. The next part covers the forms of cooperation identified by the author, and the last one refers to the formula of the European Grouping of Territorial Cooperation as a form of international and cross-border cooperation of HEIs. The results of the research show that international and cross--border cooperation of Polish HEIs is based primarily on national law, which, however, is characterized by high variability, which does not favour building stable relations. The cooperation of HEIs takes various forms, from non-institutionalised to quasi institutionalised and institutionalised. Polish HEIs are trying to join the internationalization process, and the availability of external funding is conducive to gradual institutionalization of international and cross-border cooperation
of HEIs. There is a scarcity of studies on the subject, therefore the article may be
of great cognitive value to legal science, especially in Poland, but also abroad (for
scholars conducting comparative research).

References

 1. 9.1 million euros for trinational quantum research, Eucor 7.03.2019, https://www.eucor-uni.org/en/9-1-million-euros-for-trinational-quantum-research/ (dostęp: 26.11.2020). [Google Scholar]
 2. Antonowicz D., Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian, Toruń 2015. [Google Scholar]
 3. Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 4. Domański T., Internacjonalizacja polskich uczelni wyższych, [w:] T. Domański, A. Stępień- -Kuczyńska, A. Włodarska-Frykowska (red.), Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych, Łódź 2017, s. 63–80. [Google Scholar]
 5. Etel L., Perkowski M., Kierznowski Ł., The Border University Network as a Response to Academic Challenges in the Field of Internationalization, „Eastern European Journal of Transnational Relations” 2017, 1(1), s. 11–18. [Google Scholar]
 6. Giełda M., Współpraca transgraniczna prowadzona w Unii Europejskiej na podstawie programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, [w:] R. Kusiak-Winter (red.), Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, Wrocław 2015, s. 121–139. [Google Scholar]
 7. Kierznowski Ł., Globalization and Education. The Internationalization of Access to Higher Education in Poland – Selected Legal Aspects, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2017, 52(1), s. 133–142 [Google Scholar]
 8. Kobylański M., Ranking Wydziałów Prawa 2020: czołówka bez dużych zmian, „Rzeczpospolita” 26.06.2020, https://www.rp.pl/Rankingi/306269996-Ranking-Wydzialow-Prawa2020-czolowka-bez-duzych-zmian.html (dostęp: 26.11.2020). [Google Scholar]
 9. Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Białystok 2010. [Google Scholar]
 10. Perkowski M., hasło Współpraca transgraniczna, [w:] J. Symonides, D. Pyć (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 567–568. [Google Scholar]
 11. Przyborowska-Klimczak A., hasło Współpraca międzynarodowa, [w:] J. Symonides, D. Pyć (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014, s. 566–567. [Google Scholar]
 12. Rybkowski R., Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2015, 1(45), s. 95–115. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Zoń, Wojciech (2021). Współpraca międzynarodowa i transgraniczna polskich uczelni w prawie i praktyce. (2021). Współpraca międzynarodowa i transgraniczna polskich uczelni w prawie i praktyce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 158-177. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.455 (Original work published 6/2021AD)

MLA style

Zoń, Wojciech. “Współpraca Międzynarodowa I Transgraniczna Polskich Uczelni W Prawie I Praktyce”. 6/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 158-177.

Chicago style

Zoń, Wojciech. “Współpraca Międzynarodowa I Transgraniczna Polskich Uczelni W Prawie I Praktyce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 2 (2021): 158-177. doi:10.7206/kp.2080-1084.455.