en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

The Development of Legal Institutions Related to Primary Elections in Hungary

Ádám Rixer
Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.544

Abstrakt

Prawybory to swego rodzaju nowy „pierwiastek” w „tabeli okresowej” węgierskiej polityki. Były one organizowane na potrzeby wyborów kandydatów na różne stanowiska polityczne już w 2019 r. W ramach przygotowań do zbliżających się tegorocznych wyborów parlamentarnych, wśród partii opozycyjnych kształtuje się pewien model współpracy, który obejmuje wszystkich największych graczy po opozycyjnej stronie politycznego boiska. Współpraca ta, której zakres zapowiada się być najszerszy w historii, obejmuje również organizację prawyborów mających na celu wyłonienie kandydata na premiera oraz kandydatów w okręgach jednomandatowych. Prawybory są organizowane przez sześć partii opozycyjnych startujących wspólnie w wyborach parlamentarnych na Węgrzech w 2022 r. Jeśli rzeczywiście się odbędą, będą to pierwsze ogólnokrajowe prawybory na Węgrzech. Niniejsze opracowanie sięga nieco dalej niż konkretne rozwiązania, które można zastosować w związku ze zbliżającymi się prawyborami. Zawiera ono roboczą definicję samego pojęcia prawyborów, oferuje krótki przegląd historii tej instytucji zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i w kontekście węgierskim, a także nakreśla powody, dla których rozwiązanie to pojawiło się na Węgrzech. Następnie pojawiają się tu próby przewidzenia kierunku ewolucji instytucji prawyborów, którym towarzyszy pytanie o ewentualną instytucjonalizację tego rozwiązania, jak i o jego potencjalne fazy rozwoju. Ten ostatni kontekst stanowi tło, na którym artykuł porusza kwestię prywatnoprawnych i publicznoprawnych zastosowań prawyborów i analizuje scenariusz, w którym partie rządzące również zaczynają stosować to nowe narzędzie polityczne w praktyce.

Powiązania

 1. Bogdanor V. (ed.), Politikatudományi enciklopédia, Budapest 2001. [Google Scholar]
 2. Bíró Gy., Szerződéstípusok – a dare alaptípus az új Ptk-ban, “Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica” 2000, 1, pp. 39–49. [Google Scholar]
 3. European Green Party Kicks Off ‘Open Primary’ for EU Elections, 9.06.2013, http://www.euractiv.com (access: 12.11.2020). [Google Scholar]
 4. Gyáni G., A történelem mint emlék(mű), Budapest 2016. [Google Scholar]
 5. Heller Á., Előválasztás Amerikában, “Mozgó Világ” 2004, 3, pp. 41–47. [Google Scholar]
 6. Kukorelli I., Adalékok az alkotmányos rendszerváltozásban közreműködő 1985/90-es Országgyűlés történetéhez, “Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica” 2015, 78, pp. 159–183. [Google Scholar]
 7. Nagy Zs., Kaposvári „előválasztás”, “Magyar Nemzet” 14.02.1994, p. 5. [Google Scholar]
 8. Péterfi G., Népiblog – Az elmúlt évek írásai (2014–2016), Budapest 2016. [Google Scholar]
 9. Rádi A., Kisgazda nagygyűlés előtt: előválasztás, “HVG” 2000, 17, pp. 99–101. [Google Scholar]
 10. Rixer Á., A magyar jogrendszer jellegzetességei 2010 után, Budapest 2012. [Google Scholar]
 11. Sebők M., „Győzelem” vagy győzelem? A pártközi koordináció kudarcai, [in:] B. Böcskei (ed.), Padlóról padlóra – Magyar baloldal 2010–2014, Budapest 2014, pp. 26–41. [Google Scholar]
 12. Tóth A., Versenykorlátozó megállapodások az energetikában, “Infokommunikáció és Jog” 2008, 6, pp. 242–247. [Google Scholar]
 13. Tóth Cs., Török G., Négy választás Magyarországon. A magyar politika az elmúlt 12 évben (2002–2014), Budapest 2015. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Rixer, Ádám (2022). The Development of Legal Institutions Related to Primary Elections in Hungary. (2022). The Development of Legal Institutions Related to Primary Elections in Hungary. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 113–135. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.544 (Original work published 2022)

MLA style

Rixer, Ádám. „The Development Of Legal Institutions Related To Primary Elections In Hungary”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 113–135.

Chicago style

Rixer, Ádám. „The Development Of Legal Institutions Related To Primary Elections In Hungary”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 113–135. doi:10.7206/kp.2080-1084.544.