en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Przestępstwo niealimentacji – efekt nowelizacji oraz postulaty de lege ferenda

Bolesław Laszczak
Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Podgórzu

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.540

Abstrakt

Nowelizacja artykułu 209 polskiego k.k., która miała miejsce w dniu 31 maja 2017 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. – o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 952) skutkowała istotnymi zmianami nie tylko w samym brzmieniu wymienionego artykułu, lecz również w obrazie statystycznych efektów postępowań przygotowawczych oraz sądowych w zakresie przedmiotowego występku. Wskazana nowelizacja od początku budziła wątpliwości i zastrzeżenia znacznej części przedstawicieli doktryny prawa karnego, którzy dostrzegali w niej zarówno nierealizowanie zasady adekwatności oraz proporcjonalności, jak również zagrożenie dla znacznego, a w efekcie destrukcyjnego wzrostu obciążenia organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie, biorąc pod uwagę główne cele i założenia nowelizacji, którym miała być w szczególności poprawa egzekucji świadczeń egzekucyjnych, stwierdzić należy, że okazała się ona nieskuteczna i stanowiła de facto przejaw populizmu penalnego.

Powiązania

  1. Falenta P., Jankowska-Prochot I., Zaostrzenie prawa alimentacyjnego jako forma populizmu penalnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, 7–8. [Google Scholar]
  2. Jodłowski J., [w:] W. Wróbel i A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, Warszawa 2017. [Google Scholar]
  3. Małecki M., Przestępstwo niealimetacji w perspektywie zmian (uwagi do rządowego projektu nowelizacji art. 209 k.k. z 28 października 2016 roku), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penlanych” 2016, 4, s. 35–62. [Google Scholar]
  4. Mozgawa M., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Lex/el 2020. [Google Scholar]
  5. Wójcikiewicz J., O błędach w śledztwie i sposobach ich unikania, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2020, 37(1). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Laszczak, Bolesław (2022). Przestępstwo niealimentacji – efekt nowelizacji oraz postulaty de lege ferenda. (2022). Przestępstwo niealimentacji – efekt nowelizacji oraz postulaty de lege ferenda. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 50-66. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.540 (Original work published 2022)

MLA style

Laszczak, Bolesław. „Przestępstwo Niealimentacji – Efekt Nowelizacji Oraz Postulaty De Lege Ferenda”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 50-66.

Chicago style

Laszczak, Bolesław. „Przestępstwo Niealimentacji – Efekt Nowelizacji Oraz Postulaty De Lege Ferenda”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 50-66. doi:10.7206/kp.2080-1084.540.