en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 4/2022 
Tom 14 
Numer 1

Wybrane zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w procedurze rozstrzygania sporów zbiorowych

Jakub Szmit
Uniwersytet Gdański

4/2022 14 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.515

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza tego, na ile kwestia ochrony danych osobowych jest istotna w procedurze prowadzenia sporu zbiorowego. Dla poczynienia ustaleń w tej materii zastosowano przede wszystkim metodę dogmatycznoprawną, a analizie poddano w pierwszym rzędzie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz RODO. Poczynione ustalenia prowadzą do wniosku, że pomimo iż sam spór ma charakter zbiorowy, to w trakcie jego prowadzenia obie strony (zarówno związkowa, jak i pracodawcza) dokonują przetwarzania szeregu danych osobowych. Ze względu na specyfikę tej procedury, a także fakt, że ustawa zasadniczo tworzona była przed wejściem w życie RODO i nie była nowelizowana pod kątem uwzględnienia szeroko pojętych wymogów warunkujących prawidłowość przetwarzania danych, konieczne jest opieranie się na generalnych zasadach wynikających z RODO, a pewnym wyznacznikiem mogą być opinie wydawane przez UODO. Doniosłość praktyczna poruszanej tematyki i jej znaczenie dla partnerów społecznych realizujących swoje konstytucyjne prawo do prowadzenia sporów zbiorowych w pełni uzasadniają prowadzenie dalszych badań w tym kierunku i docierania z poczynionymi ustaleniami do różnych grup odbiorców (poza wska-zanymi partnerami społecznymi także przedstawicieli judykatury oraz nauki).

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Szmit, Jakub (2022). Wybrane zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w procedurze rozstrzygania sporów zbiorowych. (2022). Wybrane zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w procedurze rozstrzygania sporów zbiorowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(1), 199–213. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.515 (Original work published 4/2022n.e.)

MLA style

Szmit, Jakub. „Wybrane Zagadnienia Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych W Procedurze Rozstrzygania Sporów Zbiorowych”. 4/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 1, 2022, ss. 199–213.

Chicago style

Szmit, Jakub. „Wybrane Zagadnienia Dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych W Procedurze Rozstrzygania Sporów Zbiorowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 1 (2022): 199–213. doi:10.7206/kp.2080-1084.515.