en pl
en pl

Coaching Review

Zobacz wydanie
Rok 2014 
Tom 1/2014 
Numer 6

Teoria uczenia się egzystencjalnego i transformatywnego. Możliwości wykorzystania wiedzy andragogicznej w praktyce coachingowej

Marcin Muszyński
Uniwersytet Łódzki, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej

Monika Wrona
Uniwersytet Łódzki, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej

2014 1/2014 (6) Coaching Review

DOI 10.7206/cr.2081-7029.13

Abstrakt

Autorzy przedstawiają założenia teorii uczenia się egzystencjalnego autorstwa Petera Jarvisa oraz teorii uczenia się transformatywnego Jacka Mezirowa, które następnie stały się punktem wyjścia do rozważań nt. coachingu z perspektywy każdej z koncepcji. Uważa się, że swoistość danej dyscypliny naukowej, w tym przypadku andragogiki, determinuje sposób recepcji wiedzy, dlatego też uznano za ważne nie tylko wskazanie miejsca pochodzenia tych teorii, ale także naszkicowanie mapy różnych podejść teoretycznych. Na tej podstawie autorzy proponują spojrzenie na coaching przez pryzmat specyfiki procesu uczenia się.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Muszyński, Marcin & Wrona, Monika (2014). Teoria uczenia się egzystencjalnego i transformatywnego. Możliwości wykorzystania wiedzy andragogicznej w praktyce coachingowej. (2014). Teoria uczenia się egzystencjalnego i transformatywnego. Możliwości wykorzystania wiedzy andragogicznej w praktyce coachingowej. Coaching Review, 1/2014(6), 30-59. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.13 (Original work published 2014)

MLA style

Muszyński, Marcin and Wrona, Monika. „Teoria Uczenia Się Egzystencjalnego I Transformatywnego. Możliwości Wykorzystania Wiedzy Andragogicznej W Praktyce Coachingowej”. 2014. Coaching Review, t. 1/2014, nr 6, 2014, ss. 30-59.

Chicago style

Muszyński, Marcin and Wrona, Monika. „Teoria Uczenia Się Egzystencjalnego I Transformatywnego. Możliwości Wykorzystania Wiedzy Andragogicznej W Praktyce Coachingowej”. Coaching Review, Coaching Review, 1/2014, nr 6 (2014): 30-59. doi:10.7206/cr.2081-7029.13.