en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Ćwiczenia z wyobraźni – Samotnia Charlesa Dickensa w prawniczym curriculum

Agnieszka Czarnecka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.51

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w dziedzinę badań nad relacją pomiędzy prawem i literaturą. W jego pierwszej części na przykładzie Samotni Charlesa Dickensa, wskazano ograniczenia nurtu „law in literature”. Krytykę podejścia utożsamiającego rolę pisarza z rolą historyka prawa osadzono w szerszym kontekście – chodzi o krytykę wizji literatury jako wiernego odwzorowania rzeczywistości społecznej, w tym prawniczej. W części drugiej artykułu, cały czas odwołując się do zagadnień z Samotni (sąd kanclerski, środowisko prawnicze, filantropia), zaproponowano odmienny sposób postrzegania literatury w obrębie edukacji prawniczej. Nie naśladownictwo, lecz literacki artyzm (m.in. metafory, personifikacje, karykatury) uznano za wartościowe z punktu widzenia kształcenia prawników narzędzie rozwoju ich wyobraźni moralnej i wrażliwości.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czarnecka, Agnieszka (2014). Ćwiczenia z wyobraźni – Samotnia Charlesa Dickensa w prawniczym curriculum. (2014). Ćwiczenia z wyobraźni – Samotnia Charlesa Dickensa w prawniczym curriculum. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 273–286. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.51 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Czarnecka, Agnieszka. „Ćwiczenia Z Wyobraźni – Samotnia Charlesa Dickensa W Prawniczym Curriculum”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 273–286.

Chicago style

Czarnecka, Agnieszka. „Ćwiczenia Z Wyobraźni – Samotnia Charlesa Dickensa W Prawniczym Curriculum”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 273–286. doi:10.7206/kp.2080-1084.51.