en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Some remarks on the Google ECJ ruling (C-131/12)

Rastislav Funta
Trnava University, Trnava, Słowacja

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.42

Abstrakt

Orzeczenie C-131/12 od chwili jego wydania stało się przedmiotem dyskusji. Początkowo porażka Google’a została przyjęta z entuzjazmem, szybko jednak stało się jasne, że nadmierne szerokie rozumienie prawa do bycia zapomnianym może spowodować znaczne ograniczenie w dostępie do informacji. Ze względu na konieczność ochrony danych osobowych i wolności osobistych z jednej strony, a ochrony przed kłamstwem i oszustwem z drugiej, ochrona prywatności łatwo może być odbierana jako strach przed różnorodnością opinii. W centrum zainteresowania znajduje się nie tylko wolność wypowiedzi Google’a, ale także konieczność zapewnienia swobody prowadzenia działalności gospodarczej (zarabiania), którą zmuszenie Google’a do tłumienia przepływu informacji może utrudniać. W dalszej części artykułu zawarte zostało krótkie podsumowanie decyzji Hiszpańskiego Urzędu Ochrony Danych (SDPA), opinii Rzecznik generalnego dotyczącej wyroku ETS oraz wskazanie kierunku przyszłego rozwoju w tym zakresie.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Funta, Rastislav (2014). Some remarks on the Google ECJ ruling (C-131/12). (2014). Some remarks on the Google ECJ ruling (C-131/12). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 115–125. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.42 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Funta, Rastislav. „Some Remarks On The Google Ecj Ruling (C-131/12)”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 115–125.

Chicago style

Funta, Rastislav. „Some Remarks On The Google Ecj Ruling (C-131/12)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 115–125. doi:10.7206/kp.2080-1084.42.