en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 9/2016 
Tom 8 
Numer 3

Doświadczenia Księstwa Warszawskiego w zakresie edukacji prawniczej

Aleksandra Oniszczuk
Uniwersytet Wrocławski

9/2016 8 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.120

Abstrakt

W artykule omówiono przedsięwzięcia w zakresie edukacji prawniczej w Księstwie Warszawskim (1807–1815), a więc w fazie przejściowej między państwem feudalnym i nowoczesnym. Wobec współistnienia przepisów z kilku porządków prawnych, różnego stopnia przygotowania pracowników administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz konieczności sprawnej implementacji napoleońskiego prawa, instytucjonalne kształcenie kadr okazało się niezbędne. Trafnie ocenił tę sytuację minister sprawiedliwości, współorganizując kursy prawa, a następnie Szkołę Prawa i Nauk Administracyjnych. W zakresie prawa kształcono też na uniwersytecie w Krakowie, znajdującym się w obrębie Księstwa od 1809 r. Wydaje się, że mimo krótkiego okresu istnienia państwa wykształciła się w miarę spójna koncepcja w zakresie roli edukacji prawniczej – służyć miała głównie wzmocnieniu budowy struktur Księstwa i ten utylitarny cel dominował. Co warto podkreślić, te pierwsze nowoczesne przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie prawa przypadły na okres kryzysu finansów państwowych – mimo przeznaczania większości dochodów na cele wojskowe i odkładania wielu projektów na przyszłość, dostrzeżono, że dla sprawnego zarządzania państwem niezbędne są odpowiednio wykształcone kadry. Pogląd ten nie był wówczas jeszcze powszechny.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Oniszczuk, Aleksandra (2016). Doświadczenia Księstwa Warszawskiego w zakresie edukacji prawniczej. (2016). Doświadczenia Księstwa Warszawskiego w zakresie edukacji prawniczej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 8(3), 67=90. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.120 (Original work published 9/2016n.e.)

MLA style

Oniszczuk, Aleksandra. „Doświadczenia Księstwa Warszawskiego W Zakresie Edukacji Prawniczej”. 9/2016n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 8, nr 3, 2016, s. 67=90.

Chicago style

Oniszczuk, Aleksandra. „Doświadczenia Księstwa Warszawskiego W Zakresie Edukacji Prawniczej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 8, nr 3 (2016): 67=90. doi:10.7206/kp.2080-1084.120.