en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2020 
Tom 12 
Numer 4

Z zagadnień związków władzy z podporządkowaniem i równością

Waldemar Wołpiuk
Instytut Nauk Prawnych PAN

12/2020 12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.407

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza zjawiska podporządkowania jako przejawu stosunków między władzą polityczną a społeczeństwem oraz zjawiska równości jako przyrodzonego prawa jednostki ludzkiej. Autor podjął próbę zbadania wzajemnych relacji między oboma zjawiskami, zwłaszcza z punktu widzenia wpływu na kształtowanie się stosunków między władzą polityczną a społeczeństwem.

Powiązania

 1. Augustynek A., Taktyka mówienia tak, [w:] E. Wilk (red.), Poradnik psychologiczny, „Polityka” 2019, 35, s. 84–87. [Google Scholar]
 2. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 3. Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 1999. [Google Scholar]
 4. Bidet J., Dumenil G., Altermarksizm. Inny marksizm dla innego świata, tłum. M. Więckowska, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 5. d’Ancona M., Postprawda, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Dan J., Plantageneci. Waleczni królowie, twórcy Anglii. Kraków 2014. [Google Scholar]
 7. Europejska Konwencja Praw Człowieka, wprowadzenie P. Hofmański, Kraków 1997. [Google Scholar]
 8. Gdula M., Nowy autorytaryzm, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 9. Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 10. Homer, Iliada. Wybór, wstęp i komentarz J. Trzynadlowski, Wrocław 1989. [Google Scholar]
 11. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/neminem-captivabimus-nisi-iure-victum;3946572.html (dostęp: 7.01.2020). [Google Scholar]
 12. https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozjusz_I_Wielki (dostęp: 5.01.2020). [Google Scholar]
 13. https://teologiapolityczna.pl/prof-tomasz-kizwalter-idea-rownosci-jest-immanentna-czescia-nowoczesnosci (dostęp: 2.01.2020). [Google Scholar]
 14. Jarosz Z., Konstytucja V Republiki Francuskiej, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 15. Kizwalter T., W stronę równości, Kraków 2014. [Google Scholar]
 16. Kołodziejczyk T., Pomianowska M. (red.), Konstytucje w Polsce, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 17. Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Kraków 1990. [Google Scholar]
 18. Kruk M., Konstytucja. Prawo i praktyka, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 19. Księga rodzaju, t. 1, cz. 1, pod red. S. Łach, Poznań 1962. [Google Scholar]
 20. Oniszczuk J., Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 21. Osmańczyk E.J., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974. [Google Scholar]
 22. Rotkiewicz M., Alfa poskromiony, [w:] E. Wilk (red.), Poradnik psychologiczny, „Polityka” 2019, 35, s. 9–13. [Google Scholar]
 23. Sarnecki P., Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 24. Schmidt K., Budowniczowie pierwszych świątyń, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 25. Snyder T., Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2015. [Google Scholar]
 26. Stary Testament, Księga Hioba, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=43e2 (dostęp: 2.01.2020). [Google Scholar]
 27. Stary Testament, Księga Jozuego, https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1118 (dostęp: 15.11.2019). [Google Scholar]
 28. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, L–P, t. 3, R–Ż, Warszawa 1979, 1981. [Google Scholar]
 29. Tukidydes, Wojna Peloponeska, tłum. i red. K. Kumaniecki, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 30. Wallerstein I., Kryzys strukturalny lub dlaczego kapitalizm może dłużej nie sprzyjać kapitalistom, [w:] I. Wallerstein i in. (red.), Czy kapitalizm ma przyszłość, tłum. I. Jarosławska, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 31. Wysocka O., Lud to kupi, „Polityka” 17.08–23.08.2011, 34, s. 22–23. [Google Scholar]
 32. Ziółkowski A., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wołpiuk, Waldemar (2020). Z zagadnień związków władzy z podporządkowaniem i równością. (2020). Z zagadnień związków władzy z podporządkowaniem i równością. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4), 7-32. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.407 (Original work published 12/2020n.e.)

MLA style

Wołpiuk, Waldemar. „Z Zagadnień Związków Władzy Z Podporządkowaniem I Równością”. 12/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 4, 2020, ss. 7-32.

Chicago style

Wołpiuk, Waldemar. „Z Zagadnień Związków Władzy Z Podporządkowaniem I Równością”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 4 (2020): 7-32. doi:10.7206/kp.2080-1084.407.