en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2020 
Tom 12 
Numer 1

Ochrona praw podatników w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Artur Mudrecki
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.366

Abstrakt

Jednym z najbardziej skutecznym systemów ochrony praw człowieka jest system zawarty w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Europejski Trybunału Praw Człowieka do 2010 r. jedynie w nielicznych wypadach zajmował się sprawami podatkowymi, ponieważ co do zasady wykluczał tę kategorię spraw spod swojej jurysdykcji w dziedzinie ochrony praw podatnika. Zawsze jednak sprawy te były kwalifikowane – stosownie do wymogów art. 6 EKPCz – jako sprawy karne, bądź cywilne (majątkowe). Znacząca zmiana w podejściu ETPCz do spraw z elementem podatkowym nastąpiła od 2011 r. Ze względu na ochronę prawa własności zawartą w Protokole nr 1 ETPCz przyznał podatnikom ochronę związaną ze zwrotem podatku od wartości dodanej w sytuacji, gdy podatnik po swojej stronie wywiązał się z obowiązków ewidencyjnych. Przyjęta linia orzecznictwa ma charakter dominujący,
ale aby uznać ją za utrwaloną, potrzebna jest większa niż dotychczas liczba
orzeczeń ETPCz. Nie ulega wątpliwości, że zmienione orzecznictwo ETPCz może
wywierać istotny wpływ na orzecznictwo sądów administracyjnych w Polsce.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Mudrecki, Artur (2020). Ochrona praw podatników w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. (2020). Ochrona praw podatników w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 132–148. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.366 (Original work published 3/2020n.e.)

MLA style

Mudrecki, Artur. „Ochrona Praw Podatników W Świetle Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W Strasburgu”. 3/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 132–148.

Chicago style

Mudrecki, Artur. „Ochrona Praw Podatników W Świetle Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W Strasburgu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 132–148. doi:10.7206/kp.2080-1084.366.