en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2020 
Tom 12 
Numer 1

Ochrona praw podatników w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Artur Mudrecki
Akademia Leona Koźmińskiego

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.366

Powiązania

 1. Balcerzak M., Zalasiński, A., Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowych a prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, 1. [Google Scholar]
 2. Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, „Kwar- talnik Prawa Podatkowego” 2005, 1. [Google Scholar]
 3. Hairs D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C., Kilkelly U., Cumper P., Ara Y., Larrdy H.,Law of the European Convention on Human Rights, 2 wyd., Oxford 2009. [Google Scholar]
 4. Hofmański P., Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy Prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 3, Prawo karne, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 5. Leszczyńska A., Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności jako instrument ochrony praw podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, 1. [Google Scholar]
 6. Leszczyńska-Rydlewska A., Analiza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyda- nych w 2011 roku w sprawach podatkowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2013, 4. [Google Scholar]
 7. Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 8. Mudrecki A., The Influence of “Good Faith” on the Taxable Person’s Right to Deduct the Value­added Tax in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the European Union, [w:] M. Radvan (red.), System of Financial Law, System of Tax Law: Conference Proceedings, Brno 2015. [Google Scholar]
 9. Mudrecki A., Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009. [Google Scholar]
 10. Nowicki M.A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005. [Google Scholar]
 11. Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 12. Rzepliński A., Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo, [w:] A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, Legionowo 1994. [Google Scholar]
 13. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 14. Balcerzak M., Zalasiński, A., Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowych a prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, 1. [Google Scholar]
 15. Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, „Kwar- talnik Prawa Podatkowego” 2005, 1. [Google Scholar]
 16. Hairs D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C., Kilkelly U., Cumper P., Ara Y., Larrdy H.,Law of the European Convention on Human Rights, 2 wyd., Oxford 2009. [Google Scholar]
 17. Hofmański P., Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy Prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 3, Prawo karne, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 18. Leszczyńska A., Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności jako instrument ochrony praw podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, 1. [Google Scholar]
 19. Leszczyńska-Rydlewska A., Analiza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyda- nych w 2011 roku w sprawach podatkowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2013, 4. [Google Scholar]
 20. Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 21. Mudrecki A., The Influence of “Good Faith” on the Taxable Person’s Right to Deduct the Value­added Tax in the Light of the Case Law of the Court of Justice of the European Union, [w:] M. Radvan (red.), System of Financial Law, System of Tax Law: Conference Proceedings, Brno 2015. [Google Scholar]
 22. Mudrecki A., Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin 2009. [Google Scholar]
 23. Nowicki M.A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005. [Google Scholar]
 24. Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 25. Rzepliński A., Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo, [w:] A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, Legionowo 1994. [Google Scholar]
 26. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Mudrecki, Artur (2020). Mudrecki, A. . (2020). Ochrona praw podatników w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 132-148. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.366 (Original work published 2020)

MLA style

Mudrecki, Artur. Mudrecki, A. . „Ochrona Praw Podatników W Świetle Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W Strasburgu”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 1, 2020, ss. 132-148.

Chicago style

Mudrecki, Artur. Mudrecki, Artur . „Ochrona Praw Podatników W Świetle Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W Strasburgu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 1 (2020): 132-148. doi:10.7206/kp.2080-1084.366.