en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Kilka uwag na temat pojęcia sekularyzmu oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Tomasz Famulski
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.340

Abstrakt

Artykuł podzielony jest na dwie części. W pierwszej części rozważane jest pewne pojęcie sekularyzmu, w którym sekularyzm uznaje się za zestawienie trzech zasad: rozdziału Kościoła od państwa, wolności religijnej, oraz równości. Następnie ma miejsce refleksja nad Europejską Konwencją Praw Człowieka z punktu widzenia powyższego pojęcia sekularyzmu. O ile konwencja nie zapewnia rozdziału Koś­cioła od państwa, chroni ona wolność religijną oraz równość, co pozwala na stwierdzenie, że jest ona do pewnego stopnia sekularystyczna. W drugiej części pod kątem sekularyzmu analizowane są trzy precedensowe sprawy zaistniałe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. O ile niewiele powiedzieć można na temat samej w sobie sprawy Kokkinakis przeciwko Grecji, o tyle porównanie ze sprawami Leyla Şahin przeciwko Turcji oraz Lautsi przeciwko Włochom pozwala zauważyć, że pojawienie się sekularyzmu (rozumianego jako jedna z jego składo­wych – zasada rozdziału) daje Trybunałowi możliwość powzięcia względu na doktrynę marginesu tolerancji i odciągnięcie uwagi od konkretnego naruszenia zasad chronionych przez Konwencję. Końcowo zauważa się, że jedyne wystąpienie w orzecznictwie ETPCz pojęcia sekularyzmu jako osobistego przekonania jest niekonkluzywne.

Powiązania

 1. Calo Z.R., Pluralism, Secularism, and the European Court of Human Rights, „Journal of Law and Religion” 2010–2011, 26(1), pp. 261–280. [Google Scholar]
 2. Eberle C., Cuneo T., Religion and Political Theory, [in:] E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford 2017. [Google Scholar]
 3. Gunn T.J., The “Principle of Secularism” and the European Court of Human Rights: A Shell Game, [in:] J. Temperman, T.J. Gunn, M.D. Evans (eds.), The European Court of Human Rights and the Freedom of Religion or Belief. The 25 Years since Kokkinakis, Leiden–Boston 2019, pp. 465–572. [Google Scholar]
 4. Hoopes T., The Leyla Sahin v. Turkey Case Before the European Court of Human Rights, „Chinese Journal of International Law” 2006, 5(3), pp. 719–722. [Google Scholar]
 5. Kurtul A.K., Secularism and the European Court of Human Rights, https://www.academia.edu/30080790/SECULARISM_AND_THE_EUROPEAN_COURT_OF_HUMAN_ RIGHTS_AN_UNCANNY_RELATIONSHIP. [Google Scholar]
 6. Piechowiak M., Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom, „Przegląd Sejmowy” 2011, 5(106), pp. 37–68. [Google Scholar]
 7. Campbell and Cosans v. the United Kingdom, no. 7511/76; 7743/76, ECHR 1982. [Google Scholar]
 8. Kokkinakis v. Greece, no. 14307/88, ECHR 1993. [Google Scholar]
 9. Lautsi v. Italy, no. 30814/06, ECHR 2009. [Google Scholar]
 10. Lautsi v. Italy [GC], no. 30814/06, ECHR 2011. [Google Scholar]
 11. Leyla Şahin v. Turkey, no. 44774/98, ECHR 2004. [Google Scholar]
 12. Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, ECHR 2005. [Google Scholar]
 13. https://www.lexico.com/en/definition/secularism [Google Scholar]
 14. https://www.merriam-webster.com/dictionary/secularism [Google Scholar]
 15. https://www.secularism.org.uk/about.html [Google Scholar]
 16. https://www.secularism.org.uk/what-is-secularism.html [Google Scholar]
 17. https://sjp.pl/sekularyzm [Google Scholar]
 18. Calo Z.R., Pluralism, Secularism, and the European Court of Human Rights, „Journal of Law and Religion” 2010–2011, 26(1), pp. 261–280. [Google Scholar]
 19. Eberle C., Cuneo T., Religion and Political Theory, [in:] E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford 2017. [Google Scholar]
 20. Gunn T.J., The “Principle of Secularism” and the European Court of Human Rights: A Shell Game, [in:] J. Temperman, T.J. Gunn, M.D. Evans (eds.), The European Court of Human Rights and the Freedom of Religion or Belief. The 25 Years since Kokkinakis, Leiden–Boston 2019, pp. 465–572. [Google Scholar]
 21. Hoopes T., The Leyla Sahin v. Turkey Case Before the European Court of Human Rights, „Chinese Journal of International Law” 2006, 5(3), pp. 719–722. [Google Scholar]
 22. Kurtul A.K., Secularism and the European Court of Human Rights, https://www.academia.edu/30080790/SECULARISM_AND_THE_EUROPEAN_COURT_OF_HUMAN_ RIGHTS_AN_UNCANNY_RELATIONSHIP. [Google Scholar]
 23. Piechowiak M., Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom, „Przegląd Sejmowy” 2011, 5(106), pp. 37–68. [Google Scholar]
 24. Campbell and Cosans v. the United Kingdom, no. 7511/76; 7743/76, ECHR 1982. [Google Scholar]
 25. Kokkinakis v. Greece, no. 14307/88, ECHR 1993. [Google Scholar]
 26. Lautsi v. Italy, no. 30814/06, ECHR 2009. [Google Scholar]
 27. Lautsi v. Italy [GC], no. 30814/06, ECHR 2011. [Google Scholar]
 28. Leyla Şahin v. Turkey, no. 44774/98, ECHR 2004. [Google Scholar]
 29. Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, ECHR 2005. [Google Scholar]
 30. https://www.lexico.com/en/definition/secularism [Google Scholar]
 31. https://www.merriam-webster.com/dictionary/secularism [Google Scholar]
 32. https://www.secularism.org.uk/about.html [Google Scholar]
 33. https://www.secularism.org.uk/what-is-secularism.html [Google Scholar]
 34. https://sjp.pl/sekularyzm [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Famulski, Tomasz (2019). Famulski, T. . (2019). Kilka uwag na temat pojęcia sekularyzmu oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 33-50. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.340 (Original work published 2019)

MLA style

Famulski, Tomasz. Famulski, T. . „Kilka Uwag Na Temat Pojęcia Sekularyzmu Oraz Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 33-50.

Chicago style

Famulski, Tomasz. Famulski, Tomasz . „Kilka Uwag Na Temat Pojęcia Sekularyzmu Oraz Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 33-50. doi:10.7206/kp.2080-1084.340.