en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2014 
Tom 6 
Numer 1

Aktualne zagadnienia legislacyjne i orzecznicze dotyczące mienia zabużańskiego

Jan Wittlin
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2014 6 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.63

Abstrakt

Problematyka mienia zabużańskiego stanowi jedno z najbardziej złożonych zagadnień społecznych, ekonomicznych i prawnych związanych ze skutkami II wojny światowej. Pozostaje ona przedmiotem orzecznictwa sądów krajowych i europejskich oraz prac legislacyjnych, a praktyka zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia zabużańskiego jest postrzegana jako swoisty „poligon doświadczalny” przed potencjalnym ustawowym rozwiązaniem kwestii reprywatyzacji. Artykuł koncentruje się na Ustawie zabużańskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418), która miała być podstawą ostatecznego rozliczenia roszczeń Zabużan. Po upływie 5 lat od tego terminu niezakończonych pozostawało ponad 55 000 spraw1, a w międzyczasie pojawiły się liczne kwestie sporne i wątpliwości de lege lata wyrażające się w bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. W artykule zostaną przedstawione najciekawsze bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem wspomnianej ustawy – warunek domicylu właściciela, wymóg posiadania obywatelstwa polskiego przez spadkobierców oraz zakres skutków prawnych nacjonalizacji dokonanych przez władze radzieckie.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wittlin, Jan (2014). Aktualne zagadnienia legislacyjne i orzecznicze dotyczące mienia zabużańskiego. (2014). Aktualne zagadnienia legislacyjne i orzecznicze dotyczące mienia zabużańskiego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 6(1), 479–495. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.63 (Original work published 3/2014n.e.)

MLA style

Wittlin, Jan. „Aktualne Zagadnienia Legislacyjne I Orzecznicze Dotyczące Mienia Zabużańskiego”. 3/2014n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 6, nr 1, 2014, ss. 479–495.

Chicago style

Wittlin, Jan. „Aktualne Zagadnienia Legislacyjne I Orzecznicze Dotyczące Mienia Zabużańskiego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 6, nr 1 (2014): 479–495. doi:10.7206/kp.2080-1084.63.