en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 4

Znaczenie i archaiczne korzenie braterstwa

Jerzy Oniszczuk
Szkoła Główna Handlowa

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.260

Abstrakt

Dla kreowania wizji demokracji i wolności duże znaczenie ma przypominanie źródeł i sensu ważnych europejskich wartości, także takiej wartości jak braterstwo. Korzenie odnajdywane są w poezji przedarchaicznej, a później w refleksji pierwszych filozofów, a jeszcze bardziej sofistów i stoików. Braterstwo wyraża wspólne pochodzenie i dziedzictwo ludzi. Opisy rzeczywistości społecznej ujawniają współcześnie różne formy dyskryminacji, m.in. właśnie ze względu na pomijanie nakazu braterstwa. Gwarancja wyłącznie większościowego decydowania bez utrzymywania życzliwości powszechnej w ujęciu C. Znamierowskiego czy braterstwa nie zapewni ustrojowi demokratyczności. W tej sytuacji także problematyczna jest prawość ustaw.

Powiązania

 1. Abramowski E., Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, [w:] Filozofia społeczna, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 2. Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. I, Do końca wojen perskich, Warszawa 1988Dembińska-Siury D., Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 3. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 4. Dziubka K., Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu, [w:] W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 5. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2003. [Google Scholar]
 6. Gajda J., Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wrocław 1986. [Google Scholar]
 7. Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 8. Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, Warszawa–Poznań 1999, s. 421. [Google Scholar]
 9. Krenz P., Warfare and Hoplites, [w:] H.A. Shapiro (red.), The Cambridge Companion to Archaic Greece, Cambridge 2007. [Google Scholar]
 10. Kruszewicz A., Polityka w świecie zwierząt, „Dziennik Gazeta Prawna” 15–17.07.2016, s. A14–15. [Google Scholar]
 11. Le Bon G., Psychologia tlumu, Kraków 2018. [Google Scholar]
 12. Luce J.V., Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 13. McKirahan R.D., Philosophy before Socrates. An Introduction with Text and Commentary, Second Edition, Indianapolis/Cambridge 2010. [Google Scholar]
 14. Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 15. Oniszczuk J., Equality and Democracy. The Use of Universal Kindness, „Krytyka Prawa” 2011, 3(1). [Google Scholar]
 16. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 17. Oniszczuk J., Koncepcje prawa, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 18. Paradowski R., Światopogląd Edwarda Abramowskiego, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 19. Parandowski J., Homer, [w:] Homer, Odyseja, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 20. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, Lublin 2008. [Google Scholar]
 21. Reale G., Myśl starożytna, Lublin 2003. [Google Scholar]
 22. Robinson Th.M., The Pre-Socratic Philosophers, [w:] R.H. Popkin (red.), The Columbia History of Western Philosophy, New York 1999. [Google Scholar]
 23. Stamatellos G., Introduction to Presocratics, New York 2012. [Google Scholar]
 24. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978. [Google Scholar]
 25. Szyszkowska M., Etyka, Białystok 2010. [Google Scholar]
 26. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Lublin 2000. [Google Scholar]
 27. Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 28. Turner J.H., [w:] Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 29. Venclova T., Miało być szczęście, przyszła gilotyna, „Gazeta Wyborcza” 28–29.05.2016, s. 29. [Google Scholar]
 30. Zieliński T., Grecja niepodległa, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 31. Znamierowski Cz., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 32. Abramowski E., Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, [w:] Filozofia społeczna, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 33. Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. I, Do końca wojen perskich, Warszawa 1988Dembińska-Siury D., Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 34. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 35. Dziubka K., Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu, [w:] W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 36. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2003. [Google Scholar]
 37. Gajda J., Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wrocław 1986. [Google Scholar]
 38. Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 39. Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, Warszawa–Poznań 1999, s. 421. [Google Scholar]
 40. Krenz P., Warfare and Hoplites, [w:] H.A. Shapiro (red.), The Cambridge Companion to Archaic Greece, Cambridge 2007. [Google Scholar]
 41. Kruszewicz A., Polityka w świecie zwierząt, „Dziennik Gazeta Prawna” 15–17.07.2016, s. A14–15. [Google Scholar]
 42. Le Bon G., Psychologia tlumu, Kraków 2018. [Google Scholar]
 43. Luce J.V., Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 44. McKirahan R.D., Philosophy before Socrates. An Introduction with Text and Commentary, Second Edition, Indianapolis/Cambridge 2010. [Google Scholar]
 45. Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 46. Oniszczuk J., Equality and Democracy. The Use of Universal Kindness, „Krytyka Prawa” 2011, 3(1). [Google Scholar]
 47. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 48. Oniszczuk J., Koncepcje prawa, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 49. Paradowski R., Światopogląd Edwarda Abramowskiego, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 50. Parandowski J., Homer, [w:] Homer, Odyseja, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 51. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, Lublin 2008. [Google Scholar]
 52. Reale G., Myśl starożytna, Lublin 2003. [Google Scholar]
 53. Robinson Th.M., The Pre-Socratic Philosophers, [w:] R.H. Popkin (red.), The Columbia History of Western Philosophy, New York 1999. [Google Scholar]
 54. Stamatellos G., Introduction to Presocratics, New York 2012. [Google Scholar]
 55. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978. [Google Scholar]
 56. Szyszkowska M., Etyka, Białystok 2010. [Google Scholar]
 57. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Lublin 2000. [Google Scholar]
 58. Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 59. Turner J.H., [w:] Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 60. Venclova T., Miało być szczęście, przyszła gilotyna, „Gazeta Wyborcza” 28–29.05.2016, s. 29. [Google Scholar]
 61. Zieliński T., Grecja niepodległa, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 62. Znamierowski Cz., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Oniszczuk, Jerzy (2018). Znaczenie i archaiczne korzenie braterstwa. (2018). Znaczenie i archaiczne korzenie braterstwa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 218-241. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.260 (Original work published 2018)

MLA style

Oniszczuk, Jerzy. „Znaczenie I Archaiczne Korzenie Braterstwa”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 4, 2018, ss. 218-241.

Chicago style

Oniszczuk, Jerzy. „Znaczenie I Archaiczne Korzenie Braterstwa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 4 (2018): 218-241. doi:10.7206/kp.2080-1084.260.