en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

The Significance and Ancient Roots of Fraternity

Jerzy Oniszczuk
Szkoła Główna Handlowa

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.261

Abstract

Reaching back to the sources and the meaning of essential European values is of great importance to creating the vision of democracy and freedom. This applies also to values such as fraternity. The root thereof is found in pre-ancient poetry, later in the reflection of early philosophers – especially of the Sophists and the Stoics. Fraternity stands for the common descent, background, and heritage of humans. Descriptions of social reality nowadays reveal various forms of discrimination, e.g. on account of passing over the imperative of fraternity. A guarantee of only majority decision-making without common kindness as defined by C. Znamierowski and without fraternity will not make a system democratic. In such circumstances, the righteousness of legal acts is also debatable.

References

 1. Abramowski E., Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, [w:] Filozofia społeczna, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 2. Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. I, Do końca wojen perskich, Warszawa 1988Dembińska-Siury D., Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 3. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 4. Dziubka K., Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu, [w:] W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 5. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2003. [Google Scholar]
 6. Gajda J., Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej, Wrocław 1986. [Google Scholar]
 7. Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 8. Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, Warszawa–Poznań 1999, s. 421. [Google Scholar]
 9. Krenz P., Warfare and Hoplites, [w:] H.A. Shapiro (red.), The Cambridge Companion to Archaic Greece, Cambridge 2007. [Google Scholar]
 10. Kruszewicz A., Polityka w świecie zwierząt, „Dziennik Gazeta Prawna” 15–17.07.2016, s. A14–15. [Google Scholar]
 11. Le Bon G., Psychologia tlumu, Kraków 2018. [Google Scholar]
 12. Luce J.V., Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 13. McKirahan R.D., Philosophy before Socrates. An Introduction with Text and Commentary, Second Edition, Indianapolis/Cambridge 2010. [Google Scholar]
 14. Murray O., Narodziny Grecji, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 15. Oniszczuk J., Equality and Democracy. The Use of Universal Kindness, „Krytyka Prawa” 2011, 3(1). [Google Scholar]
 16. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 17. Oniszczuk J., Koncepcje prawa, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 18. Paradowski R., Światopogląd Edwarda Abramowskiego, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 19. Parandowski J., Homer, [w:] Homer, Odyseja, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 20. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, Lublin 2008. [Google Scholar]
 21. Reale G., Myśl starożytna, Lublin 2003. [Google Scholar]
 22. Robinson Th.M., The Pre-Socratic Philosophers, [w:] R.H. Popkin (red.), The Columbia History of Western Philosophy, New York 1999. [Google Scholar]
 23. Stamatellos G., Introduction to Presocratics, New York 2012. [Google Scholar]
 24. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978. [Google Scholar]
 25. Szyszkowska M., Etyka, Białystok 2010. [Google Scholar]
 26. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Lublin 2000. [Google Scholar]
 27. Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 28. Turner J.H., [w:] Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 29. Venclova T., Miało być szczęście, przyszła gilotyna, „Gazeta Wyborcza” 28–29.05.2016, s. 29. [Google Scholar]
 30. Zieliński T., Grecja niepodległa, Warszawa 1995. [Google Scholar]
 31. Znamierowski Cz., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Oniszczuk, Jerzy (2018). The Significance and Ancient Roots of Fraternity. (2018). The Significance and Ancient Roots of Fraternity. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 242-263. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.261 (Original work published 2018)

MLA style

Oniszczuk, Jerzy. “The Significance And Ancient Roots Of Fraternity”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 242-263.

Chicago style

Oniszczuk, Jerzy. “The Significance And Ancient Roots Of Fraternity”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 242-263. doi:10.7206/kp.2080-1084.261.