en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2017 
Tom 9 
Numer 1

Prawo podatnika do czynnego udziału w postępowaniu dowodowym

Iwona Skrok
Akademia Leona Koźmińskiego

2017 9 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.146

Abstrakt

Podatnik jako uczestnik postępowania podatkowego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie podatkowej ma zdecydowanie słabszą pozycję od organu podatkowego. Niemiej jednak jest wyposażony w szereg uprawnień, w tym uprawnień wynikających z zasady zapewnienia podatnikowi czynnego udziału w postępowaniu. Autorka podejmuje rozważania na temat prawa podatnika do wpływania na przebieg postępowania w związku ze zgłoszoną inicjatywą dowodową czy oceną kompletności zebranego przez organ materiału dowodowego, która może się wyrażać w wypowiedzeniu się w tej materii przed wydaniem decyzji. Artykuł jest próbą na udzielenia odpowiedzi na pytanie – biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych zapadłych na gruncie art. 200, 187 § 1 i 188 Ordynacji – czy istniejące unormowania prawne stanowią gwarancję respektowania przez organy podatkowe zasady czynnego udziału podatnika w postępowaniu podatkowym.

Powiązania

 1. Adamiak B., (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 2. Adamiak B., (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 3. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 4. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 5. Chruścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 6. Chruścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 7. Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004. [Google Scholar]
 8. Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004. [Google Scholar]
 9. Jendrośka J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 10. Jendrośka J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 11. Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 12. Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 13. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Ordynacja podatkowa, Komentarz, wydanie 3, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 14. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Ordynacja podatkowa, Komentarz, wydanie 3, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 15. Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 16. Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 17. Mastalski R., Postępowanie podatkowe, [w:] N. Weralski (red.), System instytucji prawno--finansowych PRL, t. II, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 18. Mastalski R., Postępowanie podatkowe, [w:] N. Weralski (red.), System instytucji prawno--finansowych PRL, t. II, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 19. Masternak M. [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teorie. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009. [Google Scholar]
 20. Masternak M. [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teorie. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009. [Google Scholar]
 21. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009. [Google Scholar]
 22. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009. [Google Scholar]
 23. Adamiak B., (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 24. Adamiak B., (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 25. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 26. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 27. Chruścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 28. Chruścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 29. Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004. [Google Scholar]
 30. Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004. [Google Scholar]
 31. Jendrośka J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 32. Jendrośka J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wrocław 2003. [Google Scholar]
 33. Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 34. Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 35. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Ordynacja podatkowa, Komentarz, wydanie 3, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 36. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Ordynacja podatkowa, Komentarz, wydanie 3, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 37. Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 38. Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 39. Mastalski R., Postępowanie podatkowe, [w:] N. Weralski (red.), System instytucji prawno--finansowych PRL, t. II, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 40. Mastalski R., Postępowanie podatkowe, [w:] N. Weralski (red.), System instytucji prawno--finansowych PRL, t. II, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 41. Masternak M. [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teorie. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009. [Google Scholar]
 42. Masternak M. [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teorie. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009. [Google Scholar]
 43. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009. [Google Scholar]
 44. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Skrok, Iwona (2017). Skrok, I. . (2017). Prawo podatnika do czynnego udziału w postępowaniu dowodowym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(1), 154-173. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.146 (Original work published 2017)

MLA style

Skrok, Iwona. Skrok, I. . „Prawo Podatnika Do Czynnego Udziału W Postępowaniu Dowodowym”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 9, nr 1, 2017, ss. 154-173.

Chicago style

Skrok, Iwona. Skrok, Iwona . „Prawo Podatnika Do Czynnego Udziału W Postępowaniu Dowodowym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, nr 1 (2017): 154-173. doi:10.7206/kp.2080-1084.146.