en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 03/2024 
Volume 16 
Issue 1

Fabrykowanie i fałszowanie badań naukowych – wyzwanie dla ustawodawcy czy nieistotny problem?

03/2024 16 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.665

Abstract

Artykuł porusza problem fabrykowania i fałszowania badań naukowych w kon­tekście roli, jaką ustawodawca może odegrać w zwalczaniu tego zjawiska. Prawodawca może ustanowić jednostki organizacyjne przeznaczone do walki z nierzetelnością w nauce wyposażone przykładowo w kompetencje do prowadzenia postępowań wyjaśniających czy rekomendowania kar. Naukowiec dopuszczający się takich prze­winień może spotkać się nie tylko z odpowiedzialnością dyscyplinarną, ale rów­nież cywilną, administracyjną czy karną. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, w których zapytano 70 polskich nauczycieli akademickich o ich opinię w sprawie roli ustawodawcy w przeciwdziałaniu fabrykacjom i fałszerstwom w nauce. Wyniki ankiety pokazują m.in., że respondenci w większości popierają odpowiedzialność dyscyplinarną za tego rodzaju przewinienia (81%), a także uważają, że ustawodawca powinien zwalczać to zjawisko miękkimi środkami, np. promu­jąc kodeksy etyki naukowej (70%). Połowa ankietowanych chce penalizacji takich zachowań. Zdaniem niemal połowy respondentów polski ustawodawca nie przeciw­działa skutecznie tego rodzaju przewinieniom.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Skarbek, Oskar (2024). Fabrykowanie i fałszowanie badań naukowych – wyzwanie dla ustawodawcy czy nieistotny problem?. (2024). Fabrykowanie i fałszowanie badań naukowych – wyzwanie dla ustawodawcy czy nieistotny problem?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(1), 186-199. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.665 (Original work published 03/2024AD)

MLA style

Skarbek, Oskar. “Fabrykowanie I Fałszowanie Badań Naukowych – Wyzwanie Dla Ustawodawcy Czy Nieistotny Problem?”. 03/2024AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 16, no. 1, 2024, pp. 186-199.

Chicago style

Skarbek, Oskar. “Fabrykowanie I Fałszowanie Badań Naukowych – Wyzwanie Dla Ustawodawcy Czy Nieistotny Problem?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, no. 1 (2024): 186-199. doi:10.7206/kp.2080-1084.665.