en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 9/2023 
Volume 15 
Issue 3

Współczesne wyzwania mediacji medycznej

Agata Przylepa-Lewak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

9/2023 15 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.631

Abstract

W obliczu stale rosnącej liczby sporów dotyczących odpowiedzialności za błędy lekarskie, wysokich kosztów ich prowadzenia, stopnia ich skomplikowania i wysokość zasądzanych odszkodowań i zadośćuczynień uzasadniona jest analiza powodów bardzo niskiego stopnia wykorzystania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim mediacji w Polsce. Charakterystyka tego rodzaju sporów wskazuje bowiem, iż owe sposoby ich rozwiązywania w odpowiednio dopasowanym kształcie mogłyby znacząco przyczynić się do stabilizacji już teraz trudnej sytuacji.
Punktem wyjścia do rozważań podjętych w artykule jest wskazanie istoty koncepcji mediacji i jej zalet. Następnie przeanalizowana została specyfika mediacji medycznej oraz obowiązujące uregulowania prawne.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie tych obszarów regulacji prawnych, które wymagają zmian. Dokonanie ich mogłoby przyczynić się do aktywnego wykorzystania mediacji w sprawach medycznych, a tym samym do usprawnienia rozwią­zywania sporów dotyczących odpowiedzialności za błędy lekarskie. Realizacji zadania podjętego przez autorkę służy przede wszystkim metoda formalno-­dogmatyczna oraz analiza dostępnych danych statystycznych.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Przylepa-Lewak, Agata (2023). Współczesne wyzwania mediacji medycznej. (2023). Współczesne wyzwania mediacji medycznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(3), 238–254. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.631 (Original work published 9/2023AD)

MLA style

Przylepa-Lewak, Agata. “Współczesne Wyzwania Mediacji Medycznej”. 9/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 3, 2023, pp. 238–254.

Chicago style

Przylepa-Lewak, Agata. “Współczesne Wyzwania Mediacji Medycznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 3 (2023): 238–254. doi:10.7206/kp.2080-1084.631.