en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Volume 14 
Issue 4

Three Models of Judicial Free Speech and Technological Challenges

Paweł Skuczyński
Uniwersytet Warszawski

14 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.560

Abstract

The article deals with the normative patterns of communication of judges in a theoretical perspective. Their identification is thus taken as a universal problem, occurring in all legal cultures and regardless of current disputes concerning them. It is assumed that normative patterns of communication among judges are built on the understanding of the role of the judge and the place of the judiciary within checks and balances. Based on the assumption that the role of judges and the status of the judiciary have evolved, three successive historical models of judicial communication were proposed, i.e. the first model – impersonal, the second – self restrained, and the third – accurate communication. The thesis was also put forward that the last of the models may prove to be inadequate in the face of contemporary challenges, resulting primarily from cultural changes driven by the development of new communication technologies.

References

 1. Burdziej S., Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej, Toruń 2017. [Google Scholar]
 2. Goody J., The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge 1983. [Google Scholar]
 3. Green L., Law and the Role of a Judge, [in:] K.K. Ferzan, S.J. Morse (eds.), Legal, Moral, and Metaphysical Truths, Oxford 2016. [Google Scholar]
 4. Keane J., Monitory Democracy? [in:] S. Alonso, J. Keane, W. Merkel (eds.), The Future of Representative Democracy, Cambridge 2011. [Google Scholar]
 5. Kurkchiyan M., Comparing Legal Cultures: Three Models of Court for Small Civil Cases, “Journal of Comparative Law” 2010, 5(2). [Google Scholar]
 6. Laskowski M., Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Ławnikowicz G., Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II Rzeczypospolitej, Toruń 2009. [Google Scholar]
 8. Machnikowska A., O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 9. Małajny R., Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 10. M. McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge Mass. 1994. [Google Scholar]
 11. Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 12. Möllers Ch., The Three Branches: A Comparative Model of Separation of Powers, Oxford 2012. [Google Scholar]
 13. Monteskiusz, O duchu praw, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 14. Napiórkowski M., Władza wyobraźni. Kto wymyśla co zdarzyło się wczoraj?, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 15. Ong W.J., Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, Routledge 2012. [Google Scholar]
 16. Posner R.A., The Meaning of Judicial Self-Restraint, “Indiana Law Journal” 1983, 59. [Google Scholar]
 17. Romer T., Najda M., Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 18. Safjan M., Etyka zawodu sędziowskiego, [in:] E. Łojko (ed.), Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 19. Skuczyński P., Zirk Sadowski M., Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów, “Krajowa Rada Sądownictwa” 2012, 1. [Google Scholar]
 20. Tobor Z., Pietrzykowski T., Roszczenie do bezstronności, [in:] J. Stelmach (ed.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003. [Google Scholar]
 21. Zirk Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Skuczyński, Paweł (2022). Three Models of Judicial Free Speech and Technological Challenges. (2022). Three Models of Judicial Free Speech and Technological Challenges. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(4). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.560

MLA style

Skuczyński, Paweł. “Three Models Of Judicial Free Speech And Technological Challenges”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 4, 2022.

Chicago style

Skuczyński, Paweł. “Three Models Of Judicial Free Speech And Technological Challenges”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 4 (2022). doi:10.7206/kp.2080-1084.560.