en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 2022 
Volume 14 
Issue 3

Prawo pracy i prawo administracyjne a prawo urzędnicze w Polsce

Mariusz Wieczorek
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.547

Abstract

The restoration of public service in Poland has been a major factor contributing to a more intense research into the legal nature of employment relationships in public administration. The framework for the debate, in legal terms, is determined by the concept of the civil service law, whose objective scope and place in the legal system are not universally accepted. Therefore, the civil service law is treated as part of the labour or administrative laws, with views in this respect demarcated primarily by a researcher’s field of specialisation.
This paper is a voice in the debate about the attribution of the civil servic law to a branch of law. The basis of entering into a legal relationship is assumed to decide its classification to the labour or civil service law. Hence, the contract of employment, designation, appointment, and selection are analysed as acts creating the legal relationships of employment. The research implies the civil service law is part of the labour law, while the relationships of employment it governs are special, given the type of work provided by those subject to the civil service law.

References

 1. Boć J., Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 2. Boć J., O umowie administracyjnej, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 3. Cieślak Z., Pracownicy administracji publicznej, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 4. Cybichowski Z., Encyklopedia prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), t. 2, Warszawa 1930. [Google Scholar]
 5. Dubowik A., Zatrudnianie na stanowiskach urzędniczych – aktualne problemy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, 2016, 23, s. 343–362. [Google Scholar]
 6. Duraj T., Komentarz do art. 48, pkt. 2, [w:] K.W. Baran (red.), Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, System Informacji prawnej LEX (dostęp: 28.04.2022). [Google Scholar]
 7. Florek L., Swoboda umów w stosunku pracy, [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 2, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 8. Giedrewicz-Niewińska A., Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 9. Górzyńska T., Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Górzyńska T., Rozwój prawa urzędniczego w PRL, [w:] T. Górzyńska, J. Łętowski, Urzędnicy administracji państwowej, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 11. Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 12. Jaroszyński M., Zagadnienia urzędnicze na obecnym etapie, „Państwo i Prawo” 1949, 4. [Google Scholar]
 13. Jaśkiewicz W., Stosunki służbowe w administracji, Warszawa–Poznań 1969. [Google Scholar]
 14. Kienzler H., Stehle S., Beamtenrecht Baden-Württemberg, Baden-Baden 2014. [Google Scholar]
 15. Kubot Z., Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia, [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000. [Google Scholar]
 16. Kuczyński T., Pojęcie stosunku służbowego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 11, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 17. Kuczyński T., Umowy o zatrudnienie służbowe, [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000. [Google Scholar]
 18. Lewandowicz-Machnikowska M., Stosunek pracy, [w:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 19. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 20. Liszcz T., Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna), [w:] T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Lublin 2010. [Google Scholar]
 21. Liszcz T., Pozaumowne stosunki pracy, [w:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 22. Łętowski J., Podstawowe problemy nowego prawa urzędniczego, „Państwo i Prawo” 1983, z. 8. [Google Scholar]
 23. Musiała A., Stosunek pracy – zagadnienia podstawowe (część 1): czy kontrowersje wokół monistycznej bądź dualistycznej koncepcji stosunku pracy są rzeczywiście aktualne?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, 60(6), s. 10–16. [Google Scholar]
 24. Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2005. [Google Scholar]
 25. Sanetra W., Charakter prawny stosunku pracy, [w:] K.W. Baran, System prawa pracy, t. 2, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 26. Sobczyk A., Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 27. Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 28. Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 29. Stelina J., Przedmiot prawa pracy, t. 2, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 30. Sypniewski Z., Stosunek pracy pracowników administracji państwowej – nawiązanie, zmiany, ustanie i treść, [w:] Łętowski J., Pracownicy administracji w PRL, Wrocław 1984. [Google Scholar]
 31. Sypniewski Z., Sytuacja prawna urzędników państwowych w świetle ustawy z 16 września 1982 r., Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, 45(3), s. 61–76. [Google Scholar]
 32. Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 33. Święcicki M., Przedmiot prawa pracy, [w:] Z. Salwa, W. Szubert, M. Święcicki, Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957. [Google Scholar]
 34. Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 35. Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych w formacjach mundurowych, Toruń 2017. [Google Scholar]
 36. Zieleniewski L., Prawo urzędnicze, Kraków 1937. [Google Scholar]
 37. Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu. Część I. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986. [Google Scholar]
 38. Zieliński T., Problem stosunków służbowych a kodyfikacja prawa pracy w PRL, „Państwo i Prawo” 1974, 6. [Google Scholar]
 39. Zieliński T., Stosunek pracy i stosunek służbowy w administracji, [w:] J. Łętowski (red.), Pracownicy administracji w PRL, Wrocław 1984. [Google Scholar]
 40. Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 41. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2020. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wieczorek, Mariusz (2022). Prawo pracy i prawo administracyjne a prawo urzędnicze w Polsce. (2022). Prawo pracy i prawo administracyjne a prawo urzędnicze w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 168–183. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.547 (Original work published 2022)

MLA style

Wieczorek, Mariusz. “Prawo Pracy I Prawo Administracyjne A Prawo Urzędnicze W Polsce”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 3, 2022, pp. 168–183.

Chicago style

Wieczorek, Mariusz. “Prawo Pracy I Prawo Administracyjne A Prawo Urzędnicze W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 3 (2022): 168–183. doi:10.7206/kp.2080-1084.547.