en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 2

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli akademickich w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Jakub Stelina
Uniwersytet Gdański

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.202

Abstract

W artykule autor omawia podstawowe założenia reformy prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzanej w Polsce od jesieni 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem zasad zatrudniania nauczycieli akademickich. Jedną z najważniejszych zmian w tym obszarze jest rezygnacja z mianowania jako podstawy nawiązywania stosunków pracy z tą grupą zawodową na rzecz umowy o pracę. Jest to zakończenie trwającego od kilkunastu lat procesu odchodzenia od modelu zatrudnienia opartego na szczególnym statusie nauczycieli akademickich. Obecnie będą oni w znacznym zakresie podlegać ogólnym regulacjom prawa pracy. Oznacza to uelastycznienie regulacji prawnej, a tym samym ograniczenie ochrony przed zwolnieniem z pracy, jaka przysługiwała nauczycielom mianowanym. Autor uważa także, że wprowadzane obecnie zmiany to dopiero pierwszy etap reformy, która powinna zakończyć się znaczącym podniesieniem nakładów finansowych na szkoły wyższe i zbliżeniem poziomu wynagrodzeń nauczycieli akademickich do standardów z państw rozwiniętych.

References

  1. M. Jaroszyński, Prawo pracowników naukowych, Ossolineum 1971 [Google Scholar]
  2. W. Jaśkiewicz, Studia nad sytuacją prawna pracowników państwowych, t. 1, Poznań 1961 [Google Scholar]
  3. M. Jaroszyński, Prawo pracowników naukowych, Ossolineum 1971 [Google Scholar]
  4. W. Jaśkiewicz, Studia nad sytuacją prawna pracowników państwowych, t. 1, Poznań 1961 [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Stelina, Jakub (2018). Nowe zasady zatrudniania nauczycieli akademickich w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (2018). Nowe zasady zatrudniania nauczycieli akademickich w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 262-272. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.202 (Original work published 2018)

MLA style

Stelina, Jakub. “Nowe Zasady Zatrudniania Nauczycieli Akademickich W Ustawie – Prawo O Szkolnictwie Wyższym I Nauce”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 262-272.

Chicago style

Stelina, Jakub. “Nowe Zasady Zatrudniania Nauczycieli Akademickich W Ustawie – Prawo O Szkolnictwie Wyższym I Nauce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 2 (2018): 262-272. doi:10.7206/kp.2080-1084.202.