en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 10/2021 
Volume 13 
Issue 3

Imposybilizm prawny a rozliczalność administracji

Mariusz Maciejewski
Akademia Leona Koźmińskiego

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.480

Abstract

The purpose of the article is to present selected aspects of the issue of legal (administrative and legal) impossibility and to propose structural solutions that can contribute to reducing the scale of that negative phenomenon. Firstly, the article refers to the causes of legal impossibility and its form. Next, a structural solution that has been used and verified in developed administrations, that is, the accountability of administration, was presented, and its application to Polish administrative law was proposed. The study includes the use of, among other things, the method of transferring management solutions to administrative law. In the paper, a thesis was formulated that a systemic and correct introduction of the institution of the accountability of administration into the Polish system of administrative law (in the form of proper structural norms) may significantly contribute to reducing the scope of legal impossibility. The reflections presented in the article are provided in two dimensions – one that is formal and dogmatic and another that concerns legal realism.

References

 1. Barberis P., The New Public Management And A New Accountability, “Public Administration” 1998, 76(3). [Google Scholar]
 2. Chalmers D., Tomkins A., European Union Public Law, Cambridge 2007. [Google Scholar]
 3. Chmielewski J., Hoff W., Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law – Legal Aspects, “Management and Business Administration. Central Europe” 2015, 23(2). [Google Scholar]
 4. Góralczyk W., Imposybilizm prawny, referat przedstawiony na zebraniu naukowym katedr Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, 27.01.2020. [Google Scholar]
 5. Izdebski H., III.6. Samorząd terytorialny a współczesne koncepcje zarządzania publicznego, [w:] Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy, Warszawa 2020, https://sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2021). [Google Scholar]
 6. Izdebski J., Metody badawcze nauk administracyjnych, [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010 [Google Scholar]
 7. Korczak J., Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. CXI; J. Korczak (red.), Otoczenie administracji publicznej, Wrocław 2017. [Google Scholar]
 8. Martin J., Changing Accountability Relations: Politics, Consumers and the Market, Public Management Service, OECD, 1997. [Google Scholar]
 9. Maciejewski M., Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym. W kierunku recepcji zarządzania publicznego w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Małecka-Łyszczek M., 6.2. Zakres odpowiedzialności, [w:] B. Dolnicki (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2019, https://sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2021). [Google Scholar]
 11. McGarvey N., Accountability in Public Administration: A Multi-Perspective Framework of Analysis, “Public Policy and Administration” 2001, 6(2). [Google Scholar]
 12. Przybysz P., 5.2.3.3. Rozliczalność [w:] Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2020; https://sip.lex.pl (dostęp: 21.05.2021). [Google Scholar]
 13. Rogowski W., Szpringer W. (red.), Ocena skutków regulacji, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 14. Stone B., Administrative Accountability in the „Westminster” Democracies: Towards a New Conceptual Framework, “Governance” 2005, 8(4). [Google Scholar]
 15. Supernat J., Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 16. Supernat J., O pojęciu rozliczalności (accountability) administracji, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl (red.), Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 17. Wronkowska S., Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997. [Google Scholar]
 18. Zirk-Sadowski M., Metodologia nauk administracyjnych na tle metodologii prawoznawstwa, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Kraków 2007. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Maciejewski, Mariusz (2021). Imposybilizm prawny a rozliczalność administracji . (2021). Imposybilizm prawny a rozliczalność administracji . Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 195–210. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.480 (Original work published 10/2021AD)

MLA style

Maciejewski, Mariusz. “Imposybilizm Prawny A Rozliczalność Administracji ”. 10/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 3, 2021, pp. 195–210.

Chicago style

Maciejewski, Mariusz. “Imposybilizm Prawny A Rozliczalność Administracji ”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 3 (2021): 195–210. doi:10.7206/kp.2080-1084.480.