en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2024 
Volume 16 
Issue 2

Wybrane założenia zarządzania publicznego w konstrukcji i funkcjonowaniu administracji publicznej

Paweł Romaniuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

6/2024 16 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.682

Abstract

Każde demokratyczne państwo ma swój jasno określony i uporządkowany prawnie zbiór norm i reguł, które wyznaczają zasady wewnętrznej organizacji, zarządzania i systemu organów władzy publicznej. Zasady te pod wpływem wielu okoliczności podlegają naturalnym procesom zmian. Z perspektywy większości współczesnych krajów do kluczowych zmian odnoszących się do systemu zarządzania publicznego należy przede wszystkim odrzucenie państwa jako legitymizowanego monopolu przymusu, wprowadzając szeroko rozumianą, choć nie zawsze i wszędzie obecną – decentralizację władzy. Zamysłem autora jest wskazanie w artykule wybranych oczywiście, z uwagi na szeroki zakres omawianego zagadnienia, administracyjno­prawnych aspektów obecności zarządzania publicznego w rozwoju administracji publicznej. Rozważania podjęte w tekście prowadzą do wniosku, że pomimo widocz­nych kierunków upowszechniania różnych, często bardzo uspołecznionych form zarządzania publicznego, w praktyce funkcjonowania administracji publicznej dostrzega się wielowymiarowość implementacji tego systemu.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Romaniuk, Paweł (2024). Wybrane założenia zarządzania publicznego w konstrukcji i funkcjonowaniu administracji publicznej. (2024). Wybrane założenia zarządzania publicznego w konstrukcji i funkcjonowaniu administracji publicznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(2), 133–148. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.682 (Original work published 6/2024AD)

MLA style

Romaniuk, Paweł. “Wybrane Założenia Zarządzania Publicznego W Konstrukcji I Funkcjonowaniu Administracji Publicznej”. 6/2024AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 133–148.

Chicago style

Romaniuk, Paweł. “Wybrane Założenia Zarządzania Publicznego W Konstrukcji I Funkcjonowaniu Administracji Publicznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, no. 2 (2024): 133–148. doi:10.7206/kp.2080-1084.682.