en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2021 
Volume 13 
Issue 2

Compliance in the Public Sector in the Light of the Guidelines of the Central Anti-Corruption Bureau as a Means to Overcome Impossibility in Preventing Corruption

Celina Nowak
Kozminski University

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.446

Abstract

The paper analyses the Guidelines issued in 2020 by the Central Anti-Corruption Bureau in Poland on the establishment and implementation of effective compliance programmes in the public sector. These guidelines constitute the very first Polish official document referring to compliance in the public sector. Its detailed critical analysis is therefore useful for the construction of compliance policies by public institutions, in order to prevent and possibly detect irregularities, including corruption, within these organisations.

References

  1. Bojarski J., Korupcja gospodarcza. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 2015. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Warszawa 2016. Gruner R.S., Corporate Criminal Liability and Prevention, “Law Journal Press” 2017. [Google Scholar]
  2. Central Anti-Corruption Bureau, Guidelines on the establishment and implementation of effective compliance programmes in the public sector, https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4477,CBA-promotorem-zgodnosci.html (access: 22.02.2021). [Google Scholar]
  3. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2006. [Google Scholar]
  4. Kurczewski J., Czy socjologia korupcji jest możliwa?, [in:] J. Kurczewski, B. Łaciak (eds.), Korupcja w życiu społecznym, Warszawa 2000. [Google Scholar]
  5. Nowak C., Compliance Policy as a Manifestation of Legal Pluralism, “Studia Prawnicze” 2018, 3, p. 91 ff., http://doi.org/10.5281/zenodo.2544984 (access: 08.02.2021). [Google Scholar]
  6. Pope J., Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji, Warszawa 1999. Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., adopted on 8 October 2018, https://www.gpw.pl/dobre-praktyki (access: 24.02.2021). U.S. Department of Justice Criminal Division. Evaluation of Corporate Compliance Programs (Updated June 2020), p. 2 [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Nowak, Celina (2021). Compliance in the Public Sector in the Light of the Guidelines of the Central Anti-Corruption Bureau as a Means to Overcome Impossibility in Preventing Corruption. (2021). Compliance in the Public Sector in the Light of the Guidelines of the Central Anti-Corruption Bureau as a Means to Overcome Impossibility in Preventing Corruption. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 18-28. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.446 (Original work published 6/2021AD)

MLA style

Nowak, Celina. “Compliance In The Public Sector In The Light Of The Guidelines Of The Central Anti-Corruption Bureau As A Means To Overcome Impossibility In Preventing Corruption”. 6/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 18-28.

Chicago style

Nowak, Celina. “Compliance In The Public Sector In The Light Of The Guidelines Of The Central Anti-Corruption Bureau As A Means To Overcome Impossibility In Preventing Corruption”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 2 (2021): 18-28. doi:10.7206/kp.2080-1084.446.